Catalogus

De projecten verzameld

In dit digitale magazine heeft een mooie selectie uit tien jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen een plek gekregen. Maar er is de afgelopen jaren natuurlijk veel meer gebeurd aan onderzoek naar effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen. Binnen het GGG-programma zijn 453 projecten gehonoreerd (stand april 2022). Zo’n 250 projecten zijn inmiddels afgerond. Andere zijn nog volop aan de gang en leveren ook de komende jaren onderzoeksresultaten op.

Afgeronde projecten in alle GGG-kamers

Alle projecten zijn te vinden op de ZonMw-site. In de projectencatalogus die we hier presenteren, staan de resultaten toegankelijk samengevat, met daarbij een directe link naar de projectinformatie op de ZonMw-site. Net als het GGG-programma zelf, is ook deze catalogus work-in-progress. Op dit moment (juni 2022) vindt u er samenvattingen van afgeronde projecten, ingedeeld per kamer van het GGG-huis: Doelmatigheid en effectiviteit, Over- en onderbehandeling, Toedieningsvormen, Nieuwe indicaties, Farmacotherapie op maat, Nieuwe ontwikkelingen, Therapietrouw, Polyfarmacie, Medicatieveiligheid, Implementatie, Infrastructuur en Onderwijs en voorlichting.

Doelmatigheid en effectiviteit

→ 5FU-crème heeft voorkeur bij behandeling van actinische keratose

→ ADHD-medicatie per kind afstemmen in overleg met ouders en leerkrachten

→ Allopurinol tijdens de bevalling bij zuurstofgebrek kind

→ Amitriptyline of pregabaline bij zenuwpijn bij kanker?

→ Anakinra werkt goed bij jicht en is veel goedkoper dan canakinumab

→ Anti-TNF tijdens zwangerschap: veilig voor het kind?

→ Antibiotica bij longontsteking: van intraveneus naar oraal?

→ Antibioticabehandeling na een beroerte

→ Aspirine helpt niet als preventief middel tegen vroeggeboorten

→ Behandeling eerste psychoses bij schizofrenie

→ Behandeling met antibiotica bij COPD

→ Behandeling met rituximab bij patiënten met een zeldzame ernstige longaandoening

→ Behandeling van astma: hoe ver moeten we gaan?

→ Behandelkwaliteit meten bij mensen met diabetes

→ Beter geen clopidogrel toevoegen aan antistolling na TAVI

→ Blaasontsteking: gentamicine-blaasspoelingen of antibiotica in tabletvorm?

→ Botulinumtoxine-injecties bij spastische cerebrale parese

→ CRP-test leidt niet tot minder antibioticavoorschriften bij verdenking op lage luchtweginfectie

→ Clozapine of olanzapine bij schizofrenie

→ Combinatie van ontstekingsremmers effectief bij Sjögren

→ DREAM-registratie: langdurig gebruik biologicals bij reuma

→ Depressie tijdens de zwangerschap

→ Doseeradvies vergroot succes van stamceltransplantatie bij leukemie

→ Doseren stollingseiwit op basis van farmacokinetiek geeft betere streefwaarden

→ Dosering van midazolam bij patiënten met obesitas

→ Drie soorten antibiotica bij longontsteking vergeleken

→ Duloxetine heeft geen meerwaarde voor artrosepatiënten met chronische pijn

→ Effect van pijnstilling op acute lage rugpijn

→ Effectiviteit van dexamethasone bij sarcoïdose

→ Effectiviteit van paracetamol en/of NSAID bij acute spierblessures

→ Farmacotherapieoverleg met kwaliteitscirkels in verpleeghuizen

→ Gebruik prednisolon bij klachten neus- en bijholten

→ Geneesmiddelen bij premature zieke baby’s

→ Gliclazide beschermt diabetespatiënten niet tegen kanker

→ Hoge dosering stollingsfactoren heeft voorkeur na bloeding tijdens gebruik DOAC’s

→ Hormonale stimulatie van de eierstokken met FSH of clomifeen?

→ Kortere antibioticakuur bij cellulitis vergroot kans op terugkeer

→ Kosteneffectiviteit immunotherapie bij allergische rhinitis

→ Kosteneffectiviteit van biologicals bij reuma

→ Kosteneffectiviteit van pijnmedicatie bij uitstralingspijn

→ Lang of kort aan de antibiotica bij ziekte van Lyme?

→ Lucentis of Avastin bij natte maculadegeneratie?

→ Meer inzicht in nabehandeling van borstkanker bij vrouwen onder de 40

→ Methyleenblauw-injectie bij behandeling chronische lage rugpijn

→ Nifedipine of atosiban bij behandeling dreigende vroeggeboorte

→ Nilotinib-dosering op maat bij chronische myeloïde leukemie

→ Onderzoek naar kwaliteit van leven bij castratie refractair prostaatcarcinoom

→ Patiënten met Idiopathische Longfibrose enthousiast over thuismonitoren

→ Predictiemodel effect behandeling hart- en vaatziekten

→ Preventief antibioticum voorkomt geen infectie na verwijdering schroef uit bot

→ Preventief haloperidol op de IC: niet doen

→ Remifentanil of ruggenprik tegen de pijn bij bevalling?

→ Resusnegatief en zwanger van een resuspositief kind

→ Screening op TPMT-genotype bij chronische darmontsteking

→ Slijmoplossers niet nodig tijdens beademing IC-patiënten

→ Smeren of stralen bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom?

→ Terugvalpreventie rond antidepressiva bij angststoornis

→ Toedienen van tacrolimus bij terugkerende endeldarmontsteking

→ Toediening dexamethason tijdens hartoperaties

→ Vaccin tegen rotavirus beschermt onvoldoende bij hoog-risicokinderen

→ Veel kinderen met de ziekte van Crohn hebben baat bij infliximab

→ Verbetert DCS de gedragstherapie bij angststoornissen?

→ Vergelijking van kosteneffectiviteit van penfluridol bij psychoses

→ Vermindering van pijnklachten bij sikkelcelziekte

→ Voordelen en nadelen van PPI’s bij patiënten met hart- en vaatziekten

→ Weeënremming bij vroeggeboorte

→ Wel of geen antibiotica bij divertikelziekte?

→ Zelfmanagementcursus voor patiënten met epilepsie

Nieuwe ontwikkelingen

Implementatie

→ Adviezen voor medicijngebruik bij levercirrose nu praktisch toepasbaar

→ Antimicrobial Stewardship in verpleeghuis voorkomt antibioticaresistentie

→ Betere inzet antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking

→ Botuline-injecties hebben geen meerwaarde bij spastische cerebrale parese

→ Digitalisering verhoogt deelname aan het Lareb Intensive Monitoring (LIM)

→ Doseeradviezen voor patiënten met levercirrose

→ Goed gebruik van geneesmiddelen door dialysepatiënten

→ Implementatie ‘smeren’ bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom

→ Implementatie van programma dat therapietrouw bij hiv-patiënten bevordert

→ Kinderen met Phelan-McDermid-syndroom krijgen insuline-neusspray op proef

→ Minder benzodiazepinen door ondersteuning van de POH-ggz

→ Minder fouten met medicijnen door verbeterde etiketteksten

→ Minder medicatieproblemen na ontslag uit ziekenhuis

→ Online en papieren uitgave van informatieboekje `Mijn kind heeft koorts’

→ Online feedbacktraining voor apotheekteam

→ Programma ter preventie van botbreuken geoptimaliseerd

→ U-Prevent schat individueel nut in van medicatie tegen hart- en vaatziekten

→ Veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten

→ Verantwoord gebruik lithium bij bipolaire stoornis

→ Verbetering medicijngebruik door gesprekken in apotheek

→ Voorlichtingsprogramma over diabetes en ramadan

→ Werken aan medicatieveiligheid binnen de VVT

→ Zelf bloed afnemen door transplantatiepatiënten met een vingerprik

Onderwijs en voorlichting

Video
Contact

Verstuur