Catalogus

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Doelmatigheid en effectiviteit

Nifedipine of atosiban bij behandeling dreigende vroeggeboorte

DREAM-registratie: langdurig gebruik biologicals bij reuma

Dosering van midazolam bij patiënten met obesitas

Effectiviteit van dexamethasone bij sarcoïdose

Effectiviteit van paracetamol en/of NSAID bij acute spierblessures

Predictiemodel effect behandeling hart- en vaatziekten

Kosteneffectiviteit van pijnmedicatie bij uitstralingspijn

Anti-TNF tijdens zwangerschap: veilig voor het kind?

Nilotinib-dosering op maat bij chronische myeloïde leukemie

Toedienen van tacrolimus bij terugkerende endeldarmontsteking

Vergelijking van kosteneffectiviteit van penfluridol bij psychoses

Onderzoek naar kwaliteit van leven bij castratie refractair prostaatcarcinoom

Zelfmanagementcursus voor patiënten met epilepsie

Depressie tijdens de zwangerschap

Geneesmiddelen bij premature zieke baby’s

Hormonale stimulatie van de eierstokken met FSH of clomifeen?

Methyleenblauw-injectie bij behandeling chronische lage rugpijn

Blaasontsteking: gentamicine-blaasspoelingen of antibiotica in tabletvorm?

Meer inzicht in nabehandeling van borstkanker bij vrouwen onder de 40

Preventief antibioticum voorkomt geen infectie na verwijdering schroef uit bot

Effect van pijnstilling op acute lage rugpijn

Preventief haloperidol op de IC: niet doen

Combinatie van ontstekingsremmers effectief bij Sjögren

Voordelen en nadelen van PPI’s bij patiënten met hart- en vaatziekten

Behandelkwaliteit meten bij mensen met diabetes

Behandeling met rituximab bij patiënten met een zeldzame ernstige longaandoening

Behandeling eerste psychoses bij schizofrenie

Resusnegatief en zwanger van een resuspositief kind

Screening op TPMT-genotype bij chronische darmontsteking

Gebruik prednisolon bij klachten neus- en bijholten

Weeënremming bij vroeggeboorte

Toediening dexamethason tijdens hartoperaties

Amitriptyline of pregabaline bij zenuwpijn bij kanker?

Behandeling van astma: hoe ver moeten we gaan?

Smeren of stralen bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom?

Implementatie ‘smeren’ bij oppervlakkig basaalcelcarcinoom

Lucentis of Avastin bij natte maculadegeneratie?

Clozapine of olanzapine bij schizofrenie

Allopurinol tijdens de bevalling bij zuurstofgebrek kind

Kosteneffectiviteit van biologicals bij reuma

Kosteneffectiviteit immunotherapie bij allergische rhinitis

Botulinumtoxine-injecties bij spastische cerebrale parese

Verbetert DCS de gedragstherapie bij angststoornissen?

Terugvalpreventie rond antidepressiva bij angststoornis

Behandeling met antibiotica bij COPD

Antibioticabehandeling na een beroerte

Wel of geen antibiotica bij divertikelziekte?

Remifentanil of ruggenprik tegen de pijn bij bevalling?

Drie soorten antibiotica bij longontsteking vergeleken

Lang of kort aan de antibiotica bij ziekte van Lyme?

Antibiotica bij longontsteking: van intraveneus naar oraal?

Farmacotherapieoverleg met kwaliteitscirkels in verpleeghuizen

Vermindering van pijnklachten bij sikkelcelziekte

Veel kinderen met de ziekte van Crohn hebben baat bij infliximab

Slijmoplossers niet nodig tijdens beademing IC-patiënten

Doseeradvies vergroot succes van stamceltransplantatie bij leukemie

Vaccin tegen rotavirus beschermt onvoldoende bij hoog-risicokinderen

CRP-test leidt niet tot minder antibioticavoorschriften bij verdenking op lage luchtweginfectie

ADHD-medicatie per kind afstemmen in overleg met ouders en leerkrachten

Patiënten met Idiopathische Longfibrose enthousiast over thuismonitoren

Doseren stollingseiwit op basis van farmacokinetiek geeft betere streefwaarden

Gliclazide beschermt diabetespatiënten niet tegen kanker

Duloxetine heeft geen meerwaarde voor artrosepatiënten met chronische pijn

Kortere antibioticakuur bij cellulitis vergroot kans op terugkeer

Beter geen clopidogrel toevoegen aan antistolling na TAVI

Hoge dosering stollingsfactoren heeft voorkeur na bloeding tijdens gebruik DOAC’s

Aspirine helpt niet als preventief middel tegen vroeggeboorten

Anakinra werkt goed bij jicht en is veel goedkoper dan canakinumab

5FU-crème heeft voorkeur bij behandeling van actinische keratose

Nieuwe ontwikkelingen

Onderwijs en voorlichting

Video
Contact

Verstuur