OVER- EN ONDERBEHANDELING

Antibioticachecklist in ziekenhuis als hulpmiddel voor arts

Vraagstuk
Verbetering van antibioticagebruik is noodzakelijk om de ontwikkeling van antibioticaresistentie te remmen. Is een checklist voor de de arts een zinvol hulpmiddel voor de belangrijkste stappen in antibiotische behandeling?

Onderzoek
Voor ingebruikname van de checklist is een voormeting gedaan naar opnameduur en antibioticagebruik. Er is gemeten wat het effect is van het checklistgebruik op de opnameduur van de patiënt, adequate antibiotische therapie (= opvolgen van de checklist-items) en kosten.

Resultaten
Door het gebruik van de checklist verbeterde de kwaliteit van antibioticagebruik significant. Men beveelt aan om de introductie van de checklist te laten samengaan met een gedetailleerd implementatieplan, uit deze studie bleek namelijk dat de checklist voor maar 19% van de patiënten werd ingevuld waarvoor hij had kunnen worden ingevuld.

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. S.E. Geerlings, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 836021001
Optimal antibiotic use: an ‘antibiotic checklist’ for all bacterial infections in the hospital

Video
Contact

Verstuur