FARMACOTHERAPIE OP MAAT

Online en papieren uitgave van informatieboekje `Mijn kind heeft koorts’

Vraagstuk
Ouders maken zich vaak zorgen als hun kind koorts heeft. Hoewel ernstige infecties doorgaans zelden voorkomen en vaak worden veroorzaakt door een virus, krijgt toch één op de vier kinderen met koorts antibiotica voorgeschreven. De vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht heeft voor ouders het interactieve informatieboekje – `Mijn kind heeft koorts’ – ontwikkeld met gerichte informatie over koorts en infectieklachten. In het CHILI-onderzoek (Childhood Infections Limburg) is al eerder aangetoond dat gebruik van dit boekje tot minder antibioticavoorschriften leidde en ouders minder geneigd waren met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Een training op het gebied van kinderen en infectieziekten speciaal voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV) droeg ook een steentje bij.

Onderzoek
In dit VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie-impuls) zijn genoemde interventies in de praktijk geïmplementeerd.

Resultaten
Het informatieboekje is nu online te vinden op het gezondheidsplatform Thuisarts.nl en geïntegreerd in de GroeiGids voor jeugdgezondheidszorg. Ook is het boekje in verschillende Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie in Nederland verspreiden met een oplage van meer dan 35.000 papieren boekjes en gaan andere regio’s hier mee verder. Verder is de nascholing voor de KDV-medewerkers online beschikbaar via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Bovendien is deze nascholing aangepast voor doktersassistenten in de huisartsenpraktijken en -posten.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. E.G.P.M. de Bont, Maastricht University | ZonMw-project: 8360210221
Kinderen met koorts: consistentie informatie in (t)huis(arts)

Video
Contact

Verstuur