NIEUWE INDICATIES

Eplerenone heeft geen effect op cardiomyopathie

Vraagstuk
Cardiomyopathie kan leiden tot hartfalen. Bij ruim 100 families in Nederland ligt de oorzaak van deze ziekte van de hartspier in een mutatie in het fosfolamban-gen (PLN R14del-mutatie). Hierdoor raakt de calciumhuishouding in de hartspier verstoord. Met DNA-onderzoek is het mogelijk de dragers van deze mutatie op te sporen. Het idee is dat vroegtijdige behandeling hartfalen en ritmestoornissen zou kunnen voorkomen.

Onderzoek
Een potentieel medicijn voor deze groep patiënten is eplerenone. Dit geneesmiddel gaat bindweefselvorming tegen, een vroeg kenmerk van cardiomyopathie. Aan een gerandomiseerd onderzoek deden 84 dragers van de mutatie mee, die nog geen symptomen hadden. De helft moest dagelijks drie jaar lang eplerenone slikken terwijl de controlegroep geen behandeling kreeg.

Resultaten
MRI-beelden van het hart lieten na drie jaar geen significante verschillen tussen de twee groepen zien. In beide gevallen was wel sprake van achteruitgang. In dit project konden de onderzoekers het gewenste positieve effect van eplerenone dus niet aantonen.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. M.P. van den Berg, UMCG | ZonMw-project: 836011002
PHOlambanRElatedCArdiomyopathySTudy-intervention – PHORECAST-intervention

Video
Contact

Verstuur