DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Methyleenblauw-injectie bij behandeling chronische lage rugpijn

Vraagstuk
Intradiscale pijn wordt veroorzaakt door kleine scheurtjes in de discus. In deze scheurtjes kunnen zenuwen de pijn veroorzaken. Methyleenblauw werkt neurolytisch (zenuwdodend) en kan de zenuwuiteinden desintegreren waardoor de pijn mogelijk verdwijnt. Heeft het geven van een injectie met methyleenblauw in de tussenwervelschijf effect bij patiënten met chronische discogene lage rugpijn?

Onderzoek
Patiënten uit verschillende pijncentra zijn gerekruteerd en in twee verschillende groepen ingedeeld om de intradiscale methyleenblauw-injectie te vergelijken met een injectie met intradiscale isotone zoutoplossing.

Resultaten
Het verschil in verbetering van de pijnscores is niet significant: 27% van de patiënten behandeld met methyleenblauw oordeelt dat hun gezondheid geheel of deels is verbeterd, in de groep die de intradiscale isotone zoutoplossing kreeg toegediend, was dat 25,6%. De injecties met methyleenblauw hebben dus geen meerwaarde in deze behandeling.

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. M. van Kleef, Maastricht UMC+ | ZonMw-project: 836011026
Multicenter Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial of Intradiscal Methylene Blue Injection for Chronic Discogenic Low Back Pain

Video
Contact

Verstuur