INFRASTRUCTUUR

Succesvolle databank voor ggz voorlopig in de ijskast

Vraagstuk
Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben vaak verschillende psychiatrische stoornissen die bovendien gepaard gaan met een verhoogd risico op lichamelijke ziekten. Zij gebruiken daardoor een mix van medicijnen die zijn voorgeschreven door verschillende behandelaren uit diverse zorginstellingen. Door onvoldoende coördinatie is het niet altijd duidelijk wat de positieve effecten en bijwerkingen zijn van zo’n combinatie van geneesmiddelen.

Onderzoek
In dit project is een databank opgezet met informatie over mensen die zijn behandeld in zes ggz-instellingen in de regio Utrecht. Deze informatie is anoniem gekoppeld aan de gegevens van zorgverzekeraars over medicatie die huisartsen en specialisten aan de patiënten hebben voorgeschreven. Doel is de farmaceutische zorg in de ggz te verbeteren en onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van behandelingen.

Resultaten
De nieuwe databank geeft ggz-instellingen een beeld van het geneesmiddelengebruik van patiënten. Ook bleek het mogelijk hiermee onderzoek te doen naar slaapmiddelengebruik onder mensen met een verslaving, het gebruik van psychiatrische medicatie door mensen met een verschillende etnische achtergrond en naar suïciderisico bij behandeling met antidepressiva. Desondanks hebben de deelnemende instellingen en zorgverzekeraars besloten hun data niet meer beschikbaar te stellen vanwege onzekerheid over de strengere privacywetgeving die ten tijde van het project werd voorbereid. Ze wilden kijken naar veiligere opties om de gewenste gegevens te verzamelen.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. E.R. Heerdink, Universiteit Utrecht | ZonMw-project: 836022003
Adding in- and outpatient pharmacotherapeutic treatment information to a psychiatric case registry

Video
Contact

Verstuur