DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Antibioticabehandeling na een beroerte

Vraagstuk
Infecties komen vaak voor na een beroerte, onder meer door een verminderde afweer. Het doormaken van een infectie is een sterke voorspeller van een slechte uitkomst na een beroerte. In de dagelijkse praktijk worden patiënten met een infectie zo snel mogelijk behandeld met antibiotica. Dat blijkt het aantal infecties sterk te doen afnemen. Maar verbetert hiermee ook de functionele uitkomst van de patiënt?

Onderzoek
In deze studie is onderzocht of het preventief geven van ceftriaxon bij patiënten met een beroerte invaliditeit kan verminderen. Daarnaast is onderzocht of een dergelijke behandeling een kostenbesparing voor de samenleving met zich mee zou brengen.

Het preventief toedienen van ceftriaxon is vergeleken met de huidige standaardbehandeling. Dat gebeurde bij 2.550 patiënten met een acute beroerte in dertig Nederlandse ziekenhuizen

Resultaten
De resultaten laten zien dat preventief gebruik van antibiotica weliswaar het aantal infecties na een beroerte doet verminderen maar het beïnvloedt de functionele uitkomst (aantal patiënten met invaliditeit) niet. Het feit dat de behandeling wel kosteneffectief blijkt te zijn, is dus voor de klinische praktijk niet relevant.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. P.J. Nederkoorn, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 171002302
Antibiotic prophylaxis with ceftriaxone to prevent infections in patients with stroke: a randomized controlled trial

Video
Contact

Verstuur