IMPLEMENTATIE

Adviezen voor medicijngebruik bij levercirrose nu praktisch toepasbaar 

Vraagstuk
Bij levercirrose, een aandoening die meestal het gevolg is van een langdurige leverontsteking of overmatig alcoholgebruik, kan de lever geneesmiddelen niet goed meer afbreken. De kans op bijwerkingen is daardoor groter. Om deze bijwerkingen tot een minimum te beperken, zijn in een eerder project voor ruim 200 medicijnen veiligheids- en doseeradviezen opgesteld voor gebruik bij deze ernstige leverschade. Een implementatieproject was gewenst om deze adviezen in de praktijk te kunnen toepassen.

Onderzoek
Tijdens dit implementatieproject werden drie belemmerende factoren gesignaleerd voor het toepassen van de adviezen. Er was gebrekkige communicatie over de ernst van cirrose, de kwaliteit van de patiëntendossiers was ondermaats en zorgverleners en patiënten hadden weinig kennis over medicatieveiligheid.

Resultaten
Tijdens bijeenkomsten met zorgverleners zijn de communicatieproblemen besproken, oplossingen bedacht. Deze zijn op de website geneesmiddelenbijlevercirrose.nl gedeeld. Voor artsen en apothekers is materiaal ontwikkeld voor farmacotherapeutisch overleg over geneesmiddelen bij levercirrose. Dit leidde tot betere patiëntendossiers, zodat patiënten met deze aandoening beter in beeld zijn bij de zorgverleners. Ook is de kennis over deze aandoening onder zorgverleners en patiënten vergroot via publicaties, instructiemateriaal, verwijzing naar de adviezen in het farmaceutisch kompas en patiëntbeschrijvingen voor opleidingen farmacie en geneeskunde. Patiënten kunnen voor informatie bovendien terecht op thuisarts.nl.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. R. Weersink, Stichting Health Base | ZonMw-project: 8360440091
Verdere implementatie van doseringsadviezen voor geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose

Video
Contact

Verstuur