THERAPIETROUW

Verbetering van therapietrouw bij kinderen met astma

Vraagstuk
Astma is nog steeds de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. De controle die kinderen over hun astma hebben is lang niet altijd goed. Dit kan deels worden toegeschreven aan het feit dat kinderen hun medicatie niet goed innemen. Daarom zijn effectieve interventies nodig om therapietrouw te bevorderen.

Onderzoek
In deze studie zijn 209 kinderen (4-12 jaar) verdeeld over een interventiegroep en een controlegroep. Alle kinderen kregen een Real-Time Medication Monitoring systeem (RTMM). Dit apparaatje wordt op de inhalator geklikt en meet of de patiënt geïnhaleerd heeft op het beoogde tijdstip. Wanneer het kind te laat is met de inhalatie, krijgt het automatisch een sms-herinnering.

In de interventiegroep ontving het kind en/of ouder wel een sms-herinnering als de medicatie niet (tijdig) was geïnhaleerd, in de controlegroep niet.

Resultaten
De therapietrouw steeg door de interventie van 58% naar 73%. De astmacontrole, kwaliteit van leven en het zorggebruik verschilden niet tussen beide groepen. De interventie was daarom ondanks de stijging van de therapietrouw niet kosteneffectief. De ervaringen van de kinderen en ouders met de RTMM-apparaatjes waren overwegend positief.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. A.J.L.M. van Balkom, GGZ inGeest | ZonMw-project: 171101005
The use of a Real-Time Medication Monitoring system (RTMM) for the improvement of adherence to inhalation corticosteroids in children with asthma

Video
Contact

Verstuur