DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

ADHD-medicatie per kind afstemmen in overleg met ouders en leerkrachten

Vraagstuk
De afgelopen decennia kregen steeds meer kinderen met ADHD methylphenidaat voorgeschreven. Dit middel – vooral bekend onder de merknaam Ritalin – heeft een stimulerende werking op het centraal zenuwstelsel en zorgt voor meer rust. Onderzoekers wilden weten of dit voorschrijven wel altijd terecht gebeurt. Ook vroegen zij zich af of methylphenidaat na twee jaar gebruik nog werkt en of afbouwen misschien zinvol is.

Onderzoek
In dit project zijn zo’n vijfhonderd dossiers bij kinderartsen, ggz-jeugdinstellingen en huisartsen onderzocht om te kijken of methylphenidaat correct wordt voorgeschreven bij jongeren. Ook keken de onderzoekers naar de effecten van stoppen met deze medicatie na langdurig gebruik bij ADHD. Om dit te achterhalen kreeg na loting een groep kinderen een placebo en de andere groep methylphenidaat.

Resultaten
Uit het dossieronderzoek bleek dat ouders en leerkrachten nauwelijks worden betrokken bij het diagnostisch proces. Ook krijgen ze weinig psychosociale begeleiding. Deze placebogecontroleerde studie toonde aan dat de groep kinderen die methylphenidaat bleef gebruiken, gemiddeld minder ADHD-verschijnselen hadden dan de placebogroep. Toch deed 60% uit deze laatste groep het niet opvallend slechter zonder medicatie. De onderzoekers concluderen dat veel kinderen dus te lang methylphenidaat blijven gebruiken.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. P.J. Hoekstra, Accare| ZonMw-project: 836011014
How appropriate is the increasing long term use of methylphenidate? A practice audit and placebo controlled discontinuation trial

Video
Contact

Verstuur