DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Geneesmiddelen bij premature zieke baby’s

Vraagstuk
Van veel geneesmiddelen is weinig precieze kennis beschikbaar over de juiste dosering, de effecten en de bijwerkingen bij te vroeg geboren kinderen. Medicijnen die vaak gebruikt worden, zijn bedoeld voor de behandeling van pijn (paracetamol, fentanyl), convulsies (fenobarbital, midazolam), onderbreken van de ademhaling (doxapram) en voor sedatie (midazolam).

Onderzoek
De hoeveelheden van 5 veel gebruikte geneesmiddelen zijn onderzocht. De hoeveelheden geneesmiddel konden in hele kleine beetjes bloed worden gemeten en de effecten bestudeerd met voor deze groep geschikte meetinstrumenten.

Uitkomst
Het is gelukt te komen tot goede scoresystemen om effecten bij te vroeg geboren kinderen te meten, ondanks dat het meten van effecten en bijwerkingen bij deze kinderen zeer complex is. Met de uitkomsten van de studie konden de onderzoekers verbeterde doseeradviezen voor de betreffende middelen geven.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. R. de Groot | ZonMw-project: 836011022
Population PK/PD modeling to develop and implement guidelines to optimize safe and rational dosage of critical off-label drugs in critically ill premature infants

Video
Contact

Verstuur