FARMACOTHERAPIE OP MAAT

PATTERN-model selecteert dikkedarmkankerpatiënten voor aanvullende chemotherapie

Vraagstuk
Bij patiënten met stadium II-dikkedarmkanker is de tumor door de spierwand van de darm heen gegroeid maar nog niet uitgezaaid naar de lymfeklieren. Een deel van hen heeft na operatie een verhoogde kans op terugkeer van de ziekte. Een aanvullende chemotherapie (CAPOX of FOLFOX) kan dat risico verkleinen. Deze extra behandeling heeft bijwerkingen en kost geld, terwijl die niet voor alle patiënten nodig is. Onderzoekers van Amsterdam UMC wilden daarom een besliskundig model ontwikkelen dat hoogrisicopatiënten kan selecteren bij wie CAPOX wel zinvol kan zijn.

Onderzoek
In dit zogeheten PATTERN-model worden gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) gebruikt om patronen van terugkeer van de ziekte en overleving in te schatten. Het gaat hierbij onder andere om de leeftijd van de patiënt, het stadium en de plek van de darmkanker, het aantal onderzochte lymfeklieren en biomarkers die iets vertellen over de medische status van de patiënt.

Resultaten
Met het PATTERN-model is het nu mogelijk te onderzoeken welke hoog-risicopatiënten het meeste baat hebben bij aanvullende behandeling met CAPOX of FOLFOX. De onderzoekers hebben laten zien dat selectie van hoog-risico stadium II-patiënten verbeterd kan worden door, naast de klinische en pathologische kenmerken, ook te kijken naar de biomarkerstatus van de patiënt. Tevens kan gezondheidswinst behaald worden en kan de doelmatigheid van zorg verbeterd worden door de huidige Nederlandse richtlijnen voor de selectie van patiënten voor aanvullende behandeling beter na te leven. Tot slot hebben de onderzoekers aangetoond dat de duur van aanvullende chemotherapie met CAPOX van zes naar drie maanden kan worden teruggebracht, terwijl dit niet het geval is bij behandeling met FOLFOX. Deze kortere behandelduur voor CAPOX is meegenomen in de recente aanpassing in de Nederlandse richtlijn.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. V.M.H. Coupé, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 848015007
Personalized adjuvant treatment in early colon cancer (PATTERN)

Video
Contact

Verstuur