NIEUWE INDICATIES

Clonidine kan helpen als aanvullende medicatie bij schizofrenie 

Vraagstuk
Bij 20 tot 30% van de patiënten met schizofrenie werkt bestaande medicatie weinig of zelfs helemaal niet. Wetenschappers van het UMC Utrecht wilden onderzoeken of deze groep patiënten misschien baat heeft bij toevoeging van clonidine aan de bestaande behandeling. Dit bloeddrukverlagende geneesmiddel, dat al sinds de jaren zeventig op de markt is, wordt inmiddels ook bij andere psychiatrische aandoeningen met succes toegepast. Het vermoeden bestaat dat het ook een gunstige werking kan hebben op de hersengebieden die betrokken zijn bij schizofrenie.

Onderzoek
In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek kreeg de helft van de schizofreniepatiënten zes weken lang een lage dosering clonidine en de andere helft een placebopil. Deze aanvulling kwam voor beide groepen bovenop de standaard antipsychotische behandeling.

Resultaten
De patiënten met clonidine deden het beduidend beter. Zo nam hun schrikreactie af, die vaak het gevolg is van hun onvermogen om nutteloze prikkels weg te filteren. Ook hadden ze minder last van depressieve gevoelens en waren ze minder geneigd om sociale contacten te vermijden. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is volgens de onderzoekers aanvullend onderzoek nodig voordat clonidine op grote schaal bij de behandeling van schizofrenie kan worden ingezet.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. B. Oranje, UMC Utrecht | ZonMw-project: 836021003
Clonidine als veelbelovende aanvulling op de behandeling van refractaire symptomen van schizofrenie

Video
Contact

Verstuur