INFRASTRUCTUUR

Nationale database gebruik biologicals bij psoriasis

Vraagstuk
Patiënten met matige tot ernstige psoriasis hebben een hoge ziektelast. Door de komst van biologicals (en biosimilars) zijn de behandelingsmogelijkheden aanmerkelijk verbeterd. De kosten van biologicals zijn hoog en de langetermijneffecten nog onvoldoende onderzocht. Een database maakt het mogelijk meer duidelijkheid te krijgen over (kosten)effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van leven van het gebruik van biologics door psoriasispatiënten.

Onderzoek
Dit project onderzoekt of een nationale database voor biologicals bij de behandeling van psoriasis haalbaar is. Mogelijk wordt ook andere systemische medicatie in de database opgenomen. Hiervoor maken de onderzoekers een analyse van de huidige stand van zaken, gebruikmakend van reeds bestaande registratiesystemen. Daarna gaan zij na of deze registratiesystemen kunnen worden samengevoegd en of het mogelijk is aan te haken bij reeds bestaande nationale en internationale registraties.

Resultaten
Er is een landelijk registratiesysteem voor psoriasis dat via de website D-Page data uit de dagelijkse praktijk verzamelt. De registratie is beschikbaar voor alle dermatologen. De financieringsstructuur van het registratiesysteem en de governance van het PsoTreNth zijn in bewerking. Er is overleg geweest met stakeholders over financieringsstructuren en over deelname aan de database.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. J.J.E. van Everdingen, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie | ZonMw-project: 836001005
Het ontwikkelen van een nationale database voor het gebruik van biologicals en andere systemische medicatie bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige psoriasis

Video
Contact

Verstuur