DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Preventief haloperidol op de IC: niet doen

Vraagstuk
Acute verwardheid, ook wel een delirium of delier genoemd, treedt vaak op bij patiënten op de intensive care (IC) en heeft ernstige korte- en langetermijngevolgen. Er zijn aanwijzingen dat haloperidol mogelijk effectief is. Is het preventief toedienen van haloperidol effectief bij het voorkomen van een delirium bij IC-patiënten?

Onderzoek
In het dubbelblind onderzoek in 21 IC’s in Nederland is door randomisatie bepaald of de patiënt haloperidol of een placebo kreeg. Er is gekeken naar de ernst van ziekte, opname-indicatie, risico op delirium, dosering en duur van toediening.

Resultaten
Er werd geen significant verschil gevonden tussen de onderzoeksgroepen. Daarom raden de onderzoekers het preventief toedienen van het middel haloperidol af. Dit advies wordt opgenomen in de NVIC Richtlijn Delirium op de Intensive Care.

project op website →

Uitvoerende: Dr. M. van den Boogaard, Radboudumc  | ZonMw-project: 836031004
Prevention of ICU delirium and delirium-related outcome with haloperidol; a multicentre randomized controlled trial

Video
Contact

Verstuur