DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Aspirine helpt niet als preventief middel tegen vroeggeboorten

Vraagstuk
Vrouwen die te vroeg zijn bevallen – onder de grens van 37 weken – hebben een vergrote kans op herhaling tijdens een volgende zwangerschap. Wetenschappers van Amsterdam UMC hadden het vermoeden dat een lage dosering aspirine zo’n spontane vroeggeboorte zou kunnen voorkomen. Hun hypothese was gebaseerd op eerdere studies. Zo is aangetoond dat de placenta bij vroeggeboorte veel overeenkomsten vertoont met de placenta van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging. Bij deze laatste groep was al gebleken dat aspirine de kans op zo’n vergiftiging tijdens een nieuwe zwangerschap kan verminderen. Daarom wilden de onderzoekers weten of dit medicijn ook preventief kan werken bij vroeggeboorten.

Onderzoek
Aan deze zogenoemde APRIL-studie deden 406 zwangere vrouwen mee, verdeeld over 34 ziekenhuizen in Nederland. Via loting kregen de deelnemers vanaf 8 tot 16 weken tot aan 36 weken zwangerschap dagelijks 80 mg aspirine of een placebo.

Resultaten
In de aspirinegroep was het percentage vroeggeboorten iets lager dan in de placebogroep. Het verschil was echter niet significant. Ook het aantal complicaties bij de pasgeboren baby’s was nagenoeg gelijk. Hoewel de wetenschappers pleiten voor verder onderzoek, adviseren ze voorlopig geen aspirine voor te schrijven aan vrouwen met een eerdere spontane vroeggeboorte.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. M.A. de Boer, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 836041006
Low dose aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous Preterm Labour – the APRIL study

Video
Contact

Verstuur