OVER- EN ONDERBEHANDELING

Hoog-normale zuurstofwaarden op IC zijn veilig

Vraagstuk
Patiënten op de intensive care (IC) kregen in het verleden altijd hoge doseringen zuurstof toegediend om in ieder geval een tekort te voorkomen. In 2008 ontstond hierover twijfel door een studie die suggereerde dat te hoge zuurstofgehalten in het bloed juist de kans op overlijden vergroten. Te veel zuurstof veroorzaakt mogelijk vaatvernauwing en dus minder doorbloeding en kan tevens oxidatieve stress in de hand werken. Extreem hoge zuurstofconcentraties zijn dus waarschijnlijk schadelijk, maar of dat ook voor hoog-normale concentraties geldt was onduidelijk. Onderzoekers van Amsterdam UMC wilden daarover meer te weten komen.

Onderzoek
In dit project werden twee verschillende streefwaarden onderzocht, namelijk de laag-normale met een zuurstofdruk in de slagaders tussen 8 tot 12 kilopascal en de hoog-normale tussen 14 en 18 kilopascal. Van 400 IC-patiënten met het systemisch inflammatoir responssyndroom kreeg tijdens deze multicenterstudie de helft via loting de laag-normale zuurstofbehandeling en de overige deelnemers de hoog-normale.

Resultaten
Op het gebied van ziekte-ernst en mortaliteit was er geen verschil tussen beide groepen. De Amsterdamse onderzoekers concludeerden dat hoog-normale zuurstofwaarden niet schadelijk zijn.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. Y.M. Smulders, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 836031007
Hyperoxia: too much of a good thing?

Video
Contact

Verstuur