OVER- EN ONDERBEHANDELING

Hoog- en laagnormale zuurstofwaarden op IC zijn veilig

Vraagstuk
Patiënten op de intensive care (IC) kregen in het verleden altijd hoge doseringen zuurstof toegediend om in ieder geval een tekort te voorkomen. In 2008 ontstond hierover grote twijfel door een studie die aantoonde dat te hoge zuurstofgehalten in het bloed juist de kans op overlijden vergroten. Te veel zuurstof zorgt immers voor vaatvernauwing en dus minder doorbloeding en veroorzaakt een zogeheten oxidatieve stress. Onderzoekers van Amsterdam UMC wilden weten welke dosering de voorkeur heeft.

Onderzoek
In dit project werden twee verschillende streefwaarden onderzocht, namelijk de laagnormale met een zuurstofdruk tussen 8 tot 12 kilopascal en de hoognormale tussen 14 en 18 kilopascal. Van de 400 IC-patiënten met het systemisch inflammatoir responssyndroom kreeg tijdens deze multicenterstudie de helft via loting de laagnormale zuurstofbehandeling en de overige deelnemers de hoognormale.

Resultaten
Op het gebied van mortaliteit was er geen verschil tussen beide groepen. Omdat andere studies de afgelopen jaren hebben aangetoond dat bij heel hoge en heel lage zuurstofdrukken de sterftekansen toenemen, concluderen de Amsterdamse onderzoekers dat zuurstofwaarden tussen 8 en 18 kilopascal veilig zijn.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. Y.M. Smulders, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 836031007
Hyperoxia: too much of a good thing?

Video
Contact

Verstuur