INFRASTRUCTUUR

MS-kwaliteitsregistratie voor betere MS-zorg 

Vraagstuk
Toen ongeveer tien jaar geleden het medicijn fingolimod voor MS-patiënten op de markt kwam, wilde Zorginstituut Nederland dat neurologen en MS-verpleegkundigen de bevindingen met dit nieuwe en dure geneesmiddel gingen bijhouden. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie leek het zinvoller om zo’n kwaliteitsregistratie voor alle bestaande en toekomstige MS-medicijnen op te zetten. Dat voorstel is uitgewerkt.

Onderzoek
Om de wensen voor een zinvolle MS-kwaliteitsregistratie te inventariseren is een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de MS patiëntenvereniging, MS-verpleegkundigen, Zorginstituut Nederland en neurologen. Dankzij de intensieve samenwerking van deze partijen werd de MS-registratie vormgegeven.

Resultaten
In de MS-registratie worden de gegevens per patiënt vastgelegd over bijvoorbeeld beloopsvorm, MRI-uitkomsten, de reden voor start, switch en stoppen van medicijnen, en de bijwerkingen. Al deze individuele informatie kan de zorgverlener in een oogopslag zien in een grafiek op een dashboard. Zo is het mogelijk zorg op maat te leveren én de resultaten van eigen patiënten te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Het doel is de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Om het registreren minder tijdrovend te maken, komt er een koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD).

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. N. Kalkers en Dr. B. de Jong, Nederlandse Vereniging voor Neurologie | ZonMw-project: 836007003
Multiple Sclerose Registratie

Video
Contact

Verstuur