DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

DREAM-registratie: langdurig gebruik biologicals bij reuma

Vraagstuk
Patiënten met gewrichtsreuma (reumatoïde artritis) worden vaak behandeld met TNF-blokkerende middelen. Deze TNF-blokkers zijn zeer effectieve geneesmiddelen, maar ze zijn ook erg duur. Zijn het gebruik en de effectiviteit van biologicals in de dagelijkse praktijk te evalueren.

Onderzoek
In de DREAM-studie (Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring) is een biological-registratie opgezet. Met data uit de DREAM-registratie zijn drie vraagstellingen onderzocht: de werking op langere termijn, de werking van monotherapie versus een gecombineerde behandeling met methotrexaat, en de effectiviteit van het type of aantal biologicals dat in de behandeling is ingezet.

Resultaten
De studie heeft de drie vraagstellingen beantwoord. 1) Op langere termijn is er verschil in effectiviteit tussen drie verschillende typen TNF-blokkers. Dat verschil zit in de dosering en vorm zoals ze in de dagelijkse praktijk gegeven worden. 2. TNF-blokkers gecombineerd met methotrexaat zijn effectiever dan een monotherapie met alleen TNF-blokkers. 3. Patiënten die na 3 maanden behandeling een goede respons hebben, hebben de grootste kans om op 12 maanden een ‘rustige ziekte’ te hebben. De resultaten worden gebruikt voor het aanscherpen van de richtlijn.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. W. Kievit, Radboudumc | ZonMw-project: 836011007
Long term effectiveness of biological use for rheumatoid arthritis in daily clinical practice: analyses on the DREAM registry

Video
Contact

Verstuur