DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Vaccin tegen rotavirus beschermt onvoldoende bij hoog-risicokinderen

Vraagstuk
Vrijwel alle kinderen jonger dan vijf jaar krijgen te maken met het rotavirus. Deze zeer besmettelijke ziekte kan leiden tot braken, diarree en koorts. Vooral door uitdrogingsverschijnselen worden jaarlijks zo’n 3.600 kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de RIVAR-studie is onder andere gekeken of het zinvol is om hoog-risicokinderen te vaccineren tegen het rotavirus. Eerder onderzoek had aangetoond dat factoren als te vroeg geboren, een laag geboortegewicht en aangeboren afwijkingen de kans op een ernstige rotavirus-buikgriep vergoten.

Onderzoek
In de RIVAR-studie zijn ruim 1200 kinderen uit de risicogroep achttien maanden gevolgd, waarvan ruim 700 het vaccin tegen het rotavirus hadden gekregen en 500 kinderen niet. Dertien ziekenhuizen deden hieraan mee.

Resultaten
Het vaccin bleek slechts bij 30% van deze kinderen effectief, terwijl eerdere studies aantoonden dat bij gezonde kinderen dat percentage rond de 80 ligt. Het vermoeden bestaat dat de lage score te maken heeft met een verminderde afweerreactie bij deze kwetsbare groep, waardoor ze minder reageren op het vaccin. Op basis van deze studie heeft de Gezondheidsraad besloten de rotavirus-vaccinatie specifiek voor hoog-risicokinderen niet landelijk in te voeren.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen, Universitair Medisch Centrum Utrecht | ZonMw-project: 836021024
Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus (RIVAR): Phase IV effectiveness study

Video
Contact

Verstuur