INFRASTRUCTUUR

Zwangere vrouwen delen medicatie-ervaringen via Moeders van Morgen

Vraagstuk
Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen. Over de invloed van die geneesmiddelen op de zwangerschap en het kind is nog niet veel bekend. Om daar meer inzicht in te krijgen, is onder leiding van Bijwerkingencentrum Lareb het Moeders van morgen register ontwikkeld. Zwangere vrouwen kunnen daarin hun ervaringen delen over hun gezondheid, leefstijl en medicijngebruik. Daarvoor moeten ze enkele keren een online vragenlijst invullen, ook na de bevalling. In dit VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie-impuls) is het register verder uitgewerkt en geschikt gemaakt als vast onderdeel van de geboortezorg.

Onderzoek
Om opschaling van het register mogelijk te maken, zijn een IT-infrastructuur en een implementatiestrategie ontwikkeld. Daartoe zijn klankbordsessies gehouden met diverse betrokken partijen en is gewerkt aan meer zichtbaarheid en verspreiding van kennis uit het pREGnant-register. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zwangere vrouwen meedoen.

Resultaten
Het pREGnant-register is nu operationeel en opgenomen in Moeders van Morgen. Dit is het kenniscentrum van Lareb dat zich specifiek bezighoudt met geneesmiddelengebruik bij een kinderwens en tijdens zwangerschap en de borstvoedingsperiode.

 

project op website →

Uitvoerende: Drs. S. Vorstenbosch, Bijwerkingencentrum Lareb | ZonMw-project: 8360120011
Inbedding van het verzamelen en verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap in de Geboortezorg: Opbouwfase (VIMP)

Video
Contact

Verstuur