INFRASTRUCTUUR

BRIMM brengt effecten en bijwerkingen van medicijnen beter in kaart

Vraagstuk
Voordat een medicijn op de markt komt, is het uitvoerig onderzocht op gunstige effecten en bijwerkingen. Pas na de introductie zal blijken wat zo’n middel op de lange termijn doet. Om die gevolgen goed in beeld te brengen, hebben het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb de Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor (BRIMM) ontwikkeld. Patiënten geven via online vragenlijsten aan wat hun kwaliteit van leven is en welke ervaringen ze hebben opgedaan met de behandeling. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen.

Onderzoek
De nieuwe infrastructuur is in eerste instantie ingezet voor mensen met een overactieve blaas. In totaal deden 295 patiënten met deze aandoening mee vanuit huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaten
Het lukte patiënten te werven via huisartsenpraktijken, waarbij de belasting voor die praktijken beperkt bleef. Vrijwel alle patiënten gaven toestemming voor koppeling van de gegevens uit de vragenlijsten aan de patiëntendossiers. BRIMM blijkt relevante informatie op te leveren voor zorgverleners en patiënten over bijvoorbeeld bijwerkingen en effectiviteit van geneesmiddelen. De monitor is ook geschikt voor andere aandoeningen en wordt nu ingezet om aanhoudende klachten na een corona-infectie te volgen.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. K. Hek, Nivel | ZonMw-project: 848034002
Early benefit risk evaluation of new medicines in primary care: Medication Benefit Risk Registry – overactive bladder (MedBRR-OAB)

Video
Contact

Verstuur