DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Gliclazide beschermt diabetespatiënten niet tegen kanker

Vraagstuk
Van ruim één miljoen mensen in Nederland is bekend dat ze diabetes type 2 hebben. Iets minder dan een derde van hen gebruikt medicatie uit de klasse sulfonylureaumderivaten (SU’s) om hun bloedsuikergehalte te verlagen. Eerdere studies doen vermoeden dat deze geneesmiddelen het risico op kanker verhogen. Een van die medicijnen, het SU-derivaat gliclazide, lijkt daarentegen juist een beschermend effect te hebben tegen kanker. Om die reden geeft de Nederlandse huisartsenrichtlijn de voorkeur aan dit middel. Maar omdat al die studies van beperkte kwaliteit zijn, wilden de Gelre Ziekenhuizen onderzoeken of gliclazide inderdaad die positieve werking heeft.

Onderzoek
In dit project zijn de gegevens van 63.000 diabetespatiënten gecombineerd met data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Vervolgens is gekeken in welke mate gliclazide een beschermend effect heeft tegen kanker in vergelijking met andere SU-derivaten.

Resultaten
De onderzoekers vonden geen significante verschillen. Gliclazide scoorde niet beter dan de overige SU-derivaten. Een andere bevinding was dat patiënten die SU-derivaten gebruiken, daardoor niet in gewicht toenemen.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. G.W.D. Landman, Gelre Ziekenhuizen | ZonMw-project: 836041017
Increased cancer incidence in patients with type 2 diabetes using sulphonylureas?

Video
Contact

Verstuur