FARMACOTHERAPIE OP MAAT

Stoppen met mesalazine bij patiënten de ziekte van Crohn

Vraagstuk
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mesalazine een bescheiden effect heeft op het voorkómen van een opvlamming van de ziekte van Crohn. Mogelijk voorspellen speciale kenmerken van de ziekte of mesalazine effect zal hebben. Bijvoorbeeld het darmdeel dat betrokken is in de ziekteactiviteit of de wijze waarop in het verleden een opvlamming behandeld is. Wat is het effect van het stoppen van een onderhoudstherapie met mesalazine bij patiënten met de ziekte van Crohn die tot rust is gekomen?

Onderzoek
In dit onderzoek zou de helft van de patiënten mesalazine blijven krijgen (2 maal daags 1000 mg), terwijl de andere helft een placebo zou krijgen.

Resultaten
De studie is afgebroken vanwege inclusieproblematiek. Dit had mede te maken met een forse afname van het aantal geschikte patiënten door het versneld omzetten van Crohn-patienten op een ander middel dan mesalazine. En door onverwachte weerstand bij geschikte kandidaten om het gebruik van het middel te staken.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. B. Oldenburg, UMC Utrecht | ZonMw-project: 170995004
A randomized, double-blind, controlled withdrawel trial in Crohn’s Disease Patients in long-term remission on mesalazine

Video
Contact

Verstuur