MEDICATIEVEILIGHEID

Betere medicatieveiligheid door elektronisch voorschrijfsysteem

Vraagstuk
De medicatieveiligheid neemt toe als alle medicijnen nauwgezet elektronisch worden gedocumenteerd en alle betrokkenen (artsen, apotheken en de patiënt zelf) weten wat iemand wel en niet (meer) gebruikt. Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is een computerprogramma waarmee een arts medicatie voorschrijft. Nu gebruiken artsen op de polikliniek deze systemen nog weinig, of niet optimaal en de voordelen van elektronisch voorschrijven worden dus niet benut. Wat moeten artsen weten en kunnen om het EVS optimaal te gebruiken en zo bij te dragen aan medicatieveiligheid?

Onderzoek
Op basis van een probleemanalyse is een training ontwikkeld die is ingezet bij voorschrijvende specialisten en AIOS.

De effectiviteit is vergeleken van (1) de gebruikelijke standaardimplementatie, (2) een intensieve aanpak en (3) een intensieve aanpak gecombineerd met individuele training op maat.

Resultaten
Van ruim 1.000 patiënten zijn de eigen gegevens vergeleken met wat hun arts in het systeem had genoteerd. Hoewel de artsen die de scholing volgden beter scoorden op een kennistoets, was er geen verschil in de accuratesse van de medicatiedossiers. In beide onderzoeksgroepen waren in bijna 95% van de gevallen niet compleet. De onderzoekers constateren dat ernstige bijwerkingen kunnen worden gemist.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. E.W.M.T. ter Braak MD, UMC Utrecht | ZonMw-project: 171103005
Effectiveness of intensified and tailored implementation strategies for Computerised Physician medication Order Entry (CPOE) systems to increase quality of care and patient safety

Video
Contact

Verstuur