FARMACOTHERAPIE OP MAAT

MG-NL Alliantie onderzoekt hergebruik van Nederlandse genoomdata

Vraagstuk
Met het 1+Million Genomes (1+MG)-project willen 24 Europese landen data van het menselijk genoom beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek. Het streven is deze DNA-gegevens van tenminste 1 miljoen Europeanen te verzamelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer inzicht in ziekten, de ontwikkeling van personalised medicine en zo mogelijk preventie. In Nederland zal de MG-NL Alliantie een belangrijke bijdrage leveren aan dit programma. Deze alliantie werkt onder de vleugels van Health-RI, een non-profitstichting die streeft naar een nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoeksdata.

Onderzoek
De MG-NL Alliantie, die bestaat uit een multidisciplinair team van experts, onderzoekt het hergebruik van Nederlandse genoominformatie. Dit team werkt nauw samen met Europese collega’s binnen het 1+MG-project.

Resultaten
Aan het ministerie van VWS heeft MG-NL Alliantie een voorstel gedaan voor wat nodig is om een nationaal genoomprogramma te ontwikkelen. Bovendien inventariseerde de alliantie de humane genomen die in Nederland beschikbaar zijn en die kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek. Belangrijk aspect bij hergebruik van deze gegevens is dat de privacy van patiënten goed gewaarborgd is.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. R.G. Kok, DTL Projects | ZonMw-project: 8084600983013
Towards an MG-NL action plan

Video
Contact

Verstuur