INFRASTRUCTUUR

Nieuwe patiëntenregistratie geeft inzicht in mogelijke gezondheidsklachten na behandeling borstkanker

Vraagstuk
Mede door de vergrijzing neemt het aantal vrouwen met borstkanker toe. Betere behandelingen zorgen er bovendien voor dat de kans op sterfte en terugkeer van de kanker afnemen. Wel kunnen die therapieën later leiden tot gezondheidsproblemen en dus tot een toenemende zorgvraag bij de huisarts. Wat die mogelijke problemen zijn, is nooit goed in kaart gebracht. Het nieuwe Primary-Secondary Care Cancer Registry (PSCCR) maakt dat nu mogelijk.

Onderzoek
Voor het PSCCR zijn twee langlopende registers aan elkaar gekoppeld. Een daarvan is de Nederlandse Kankerregistratie met data over tumoren en primaire behandelingen. Het andere is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn dat gegevens over de zorgvraag bij de huisarts verzamelt. Door deze combinatie is er een uniek register ontstaan voor borstkankerpatiënten.

Resultaten
Het PSCCR bevat de gegevens van 15.614 borstkankerpatiënten die tussen 2000 en 2016 zijn gediagnosticeerd. Er is inmiddels een overzicht gemaakt van mogelijke klachten en symptomen tot vijftien jaar na de diagnose. Deze blijken sterk samen te hangen met leeftijd, tumorstadium, behandeling en periode na de diagnose. De late gezondheidsklachten zijn in een zogenoemde awareness tool voor artsen en patiënten opgenomen, waarmee het mogelijk is vroegtijdig op die problemen in te spelen. Het PSCCR is in de toekomst makkelijk uit te breiden naar andere tumorsoorten.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. L. van Dijk, Nivel | ZonMw-project: 848034003
Registry of cancer patients to monitor the impact of (pharmaco)therapy on health problems presented in primary care

Video
Contact

Verstuur