INFRASTRUCTUUR

Een zelflerend zorgsysteem voor mensen met hart- en vaatziekten

Vraagstuk
Patiënten met hart- en vaatziekten of een vermoeden daarvan krijgen altijd te maken met diverse zorgprofessionals, zowel in als buiten het ziekenhuis. Zoiets vergt een goede organisatie en coördinatie van deze multidisciplinaire zorg, die is afgestemd op de geldende richtlijnen. Om dit te realiseren, heeft het UMC Utrecht het Utrecht Cardiovasculair Cohort-Cardiovasculair Risico Management gestart. Dit UCC-CVRM verzamelt op een gestructureerde en uniforme manier de informatie over alle patiënten met hart- en vaatziekten die in de routinezorg is vastgelegd. Die informatie wordt samengevat en teruggekoppeld aan de behandelaar als onderdeel van een zelflerend zorgsysteem.

Onderzoek
Voor het UCC-CVRM wordt iedere patiënt toestemming gevraagd om medische gegevens van hem of haar te gebruiken. Het gaat hierbij om informatie van de huisarts, apotheek en behandelaars elders en van landelijke registraties.

Resultaten
Het project toont aan dat het mogelijk is een dergelijk initiatief in de routinezorg op te nemen, dat behandelaars zo de beschikking krijgen over relevante informatie van veel meer patiënten dan voorheen en dat zij meer afwijkingen zien. Ook vormt het UCC-CVRM een mooie basis voor wetenschappelijk onderzoek.

 

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. M.L. Bots, Julius Centrum, UMC Utrecht | ZonMw-project: 848034001
Registration, evaluation and optimalisation, with feedback and follow-up of pharmacotherapy for all patients visiting a university hospital for evaluation of cardiovascular conditions: the Utrecht Cardiovascular Cohort

Video
Contact

Verstuur