DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Effect van pijnstilling op acute lage rugpijn

Vraagstuk
Acute lage rugpijn is een zware last voor patiënten, met grote maatschappelijke impact. Er bestaat veel onzekerheid over de meest effectieve behandeling. Wat is de meerwaarde van het toedienen van paracetamol en/of NSAIDs bij deze groep, afgezet tegen het geven van adviezen door de huisarts?

Onderzoek
In een placebo-gecontroleerde gerandomiseerde klinische trial wilden de onderzoekers 800 patiënten uit de huisartsenpraktijk includeren. Zij zouden worden gerandomiseerd over vier interventies: alleen advies, advies + paracetamol, advies + NSAID en advies + placebo. De primaire uitkomstmaat was pijnintensiteit, gemeten over een follow-up-periode van 12 weken.

Resultaten
Vanwege niet genoeg deelnemende patiënten is dit onderzoek vroegtijdig stopgezet (juni 2017). Het bleek erg moeilijk voor huisartsen om geschikte patiënten tijdens hun spreekuur uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Hierdoor is de nog steeds relevante vraagstelling niet beantwoord.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. B.W. Koes, Erasmus MC  | ZonMw-project: 836041009
Efficacy of paracetamol, NSAIDs and advice for patients with acute low back pain: a placebo controlled trial (PACE-plus)

Video
Contact

Verstuur