DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Onderzoek naar kwaliteit van leven bij castratie refractair prostaatcarcinoom

Vraagstuk
Jaarlijks wordt bij bijna 3.000 patiënten de diagnose castratie-refractair prostaat carcinoom (CRPC) gesteld. Nieuwe behandelingen voor CRPC geven een vergelijkbare levensverlenging als de bestaande behandeling. Het effect op kwaliteit van leven is van groot belang om tot een goede behandelkeuze te komen.

Onderzoek
151 patiënten uit 10 verschillende ziekenhuizen hebben iedere 3 maanden vragenlijsten ingevuld over generieke, kanker-specifieke en prostaatkanker specifieke kwaliteit van leven, zelf-gerapporteerde pijn en kosten buiten het ziekenhuis. De uitkomsten hiervan zijn gecombineerd met de uitkomsten van de substudie PRO-CAPRI. Hierin zijn klinische en economische uitkomsten van 3616 CRPC patiënten in 20 ziekenhuizen in Nederland retrospectief geregistreerd.

Uitkomst
In het begin van de ziekte is de kwaliteit van leven hoog op alle domeinen, maar deze nam af bij voortschrijding van de ziekte. Verslechtering trad vooral op bij fysiek functioneren. Deze verslechtering werd ook gezien bij patiënten die een behandeling krijgen. Naast een afnemende kwaliteit van leven nam het arbeidsverzuim en zorggebruik buiten het ziekenhuis toe. De impact op kwaliteit van leven en pijn is ondanks diverse behandelingen groot.

Project op website →

Uitvoerende: Drs. H.M. Westgeest, Amphia Ziekenhuis | ZonMw-project: 836011017
Patient reported outcomes in the CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry (CAPRI)

Video
Contact

Verstuur