THERAPIETROUW

Voorlichtingsprogramma over diabetes en ramadan

Vraagstuk
Diabetes type 2 komt bij Turkse en Marokkaanse mensen drie- tot viermaal zo vaak voor als bij mensen van Nederlandse afkomst. Met de diabetesvoorlichting aan deze bevolkingsgroepen is het echter slecht gesteld. De vakgroep huisartsgeneeskunde van  Amsterdam UMC besloot samen met de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) een voorlichtingsprogramma te ontwikkelen met extra aandacht voor de ramadan. Tijdens deze periode doen zich vaker complicaties voor, zeker als de medicatie niet wordt aangepast aan het overdag vasten en ’s avonds eten en drinken.

Onderzoek
Er zijn in Amsterdam voorlichtingsbijeenkomsten voor Turkse en Marokkaanse diabetespatiënten gehouden in moskeeën, buurthuizen en huisartsenpraktijken. Ook is er in overleg met imams een folder gemaakt waarmee deze geestelijk leiders vlak voor de ramadan in de moskee het onderwerp kunnen bespreken.

Resultaten
De inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot uitbreiding van de bestaande Toolkit Diabetes en ramadan, die gericht is op professionals. Voor Turkse en Marokkaanse leken is deze toolkit nu aangevuld met veel beeldmateriaal, voorlichtingsfilmpjes en medicijn- en dieetkaarten in hun eigen taal. Dit programma is onder andere te vinden op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. P.J.M. Elders, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 848023002
Diabetes en Ramadan: een educatie- en medicatiebegeleidingsprogramma ter verbetering van de (zelf-) zorg van aan de Ramadan deelnemende personen met Type 2 Diabetes Mellitus van Marokkaanse of Turkse afkomst

Video
Contact

Verstuur