THERAPIETROUW

Bevordering therapietrouw bij jonge astmapatiënten door een app

Vraagstuk
Veel jongeren met astma hebben moeite zich goed aan therapievoorschriften te houden. Daardoor hebben ze vaker luchtwegverwijders nodig, hebben meer kans op astma-aanvallen en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Het gebruik van nieuwe media lijkt een geschikt middel voor deze patiëntengroep.

Onderzoek
In een vergelijkend onderzoek heeft een deel van de jongeren gebruik gemaakt van de interactieve app ADAPT. Met het bijbehorende managementsysteem kan de zorgverlener meekijken en indien nodig de app aanpassen aan de individuele behoefte of het ziektebeloop van de patiënt.

Resultaten
De resultaten laten zien dat een interactieve app, zoals ADAPT, het medicijngebruik van jonge therapieontrouwe astmapatiënten kan verbeteren. Voor jongeren die al therapietrouw zijn, lijkt de app niet van toegevoegde waarde.

project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. M.L. Bouvy, Universiteit Utrecht | ZonMw-project: 836031002
Why should I use my inhaler? Development and testing of an adolescent adherence patient tool for asthma (ADAPT asthma -study)

Video
Contact

Verstuur