THERAPIETROUW EN IMPLEMENTATIE

Programma ter preventie van botbreuken geoptimaliseerd

Vraagstuk
Botbreuken komen vaak voor bij 50-plussers. Jaarlijks gaat het om zo’n 50.000 personen van wie een derde binnen vijf jaar opnieuw een fractuur krijgt. Bij de helft van al die patiënten speelt botontkalking een rol. Ziekenhuizen proberen dit te achterhalen om zo nodig de botontkalking te kunnen behandelen. Maar zowel de opkomst voor zo’n onderzoek als de therapietrouw is laag. Daarom heeft Amsterdam UMC een preventieprogramma ontwikkeld waarbij patiënten onder regie van de huisarts en in samenwerking met het ziekenhuis en het huisartsenlaboratorium worden gescreend.

Onderzoek
Dit project had als doel het preventieprogramma te evalueren. Negatieve aspecten zijn in kaart gebracht om de screening te optimaliseren.

Resultaten
Een van de verbeteringen is dat patiënten en huisartsen uitgebreidere informatie krijgen over wat er van hen wordt verwacht binnen het preventieprogramma. En als de huisarts de uitslag ontvangt van aanvullend onderzoek krijgt de patiënt voortaan direct een samenvatting daarvan. Deze aanpassingen hebben geleid tot een toename van tevredenheid bij patiënten en huisartsen en van de therapietrouw. Implementatie, zowel in Amsterdam als landelijk, kan echter pas wanneer het programma is aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. P.J.M. Elders, Amsterdam UMC | ZonMw-project: 836044003
Het transmurale fractuurpreventieprogramma: implementatie van een transmuraal zorgprogramma ter preventie van fracturen bij patiënten met een eerdere fractuur na het vijftigste levensjaar

Video
Contact

Verstuur