DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Lang of kort aan de antibiotica bij ziekte van Lyme?

Vraagstuk
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, overgebracht door een teek. Bij veel patiënten geneest de ziekte volledig door een korte antibioticakuur. Voor sommige vormen van Lyme is een langere behandeling noodzakelijk. Soms ontstaan er late ziekteverschijnselen, óók als er wel een goede antibiotische behandeling is geweest in het beginstadium. Over de oorzaak en behandeling van die langdurige klachten na een eerdere Lyme bestaat veel onduidelijkheid. Wat zijn de effecten van langdurig antibioticagebruik bij chronische klachten?

Onderzoek
Aan de studie deden 280 mensen mee met klachten zoals spier- en gewrichtspijn, moeheid en concentratieproblemen. Allemaal hadden ze eerder Lyme gehad.

Alle deelnemers kregen 2 weken het antibioticum ceftriaxon. Daarna kreeg een eerste groep 12 weken doxycycline, een tweede groep claritromycine met hydroxychloroquine en een derde groep een placebo. Voor en na de behandeling vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven, en opnieuw na 26, 40 en 52 weken. Ook deden ze geheugentests en droegen ze een activiteitentracker.

Resultaten
Er is geen significant verschil tussen de drie groepen. Afgaand op de rapportage van de patiënten zelf helpen 3 maanden extra antibiotica niet bij mensen met onbegrepen langdurige klachten die ooit Lyme hebben gehad.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. B.J. Kullberg, Radboudumc | ZonMw-project: 171002304
Efficiency, efficacy and costs of guideline-based therapeutic strategies for patients with proven or possible persistent Lyme disease

Video
Contact

Verstuur