DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Drie soorten antibiotica bij longontsteking vergeleken

Vraagstuk
Longontsteking (community-acquired pneumonia) is een van de meest voorkomende infecties waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, vooral bij ouderen. Elk jaar worden 25.000 mensen gemiddeld 10 dagen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 5% overlijdt. Meestal is de oorzaak onbekend op het moment dat antibiotica gestart moeten worden. De therapie moet daarom de meest waarschijnlijke verwekkers dekken. Dat kan met verschillende antibiotica of combinaties daarvan, maar het is onbekend wat de optimale aanpak is.

Onderzoek
In de CAP-START-studie zijn drie verschillende antibioticastrategieën met elkaar vergeleken: beta-lactam-therapie, beta-lactam gecombineerd met een macrolide, en fluoroquinolon-therapie.

Het effect van de strategieën is gemeten in sterfte tot 90 dagen na opname (de primaire uitkomstmaat), lengte van ziekenhuisopname, duur van intraveneuze antibioticabehandeling en kosten.

Resultaten
De beta-lactam-strategie gaf geen slechtere uitkomst ten opzichte van de andere strategieën. Ook waren er geen verschillen in kosten. Daarom is de aanbeveling om beta-lactam in te zetten als eerste keuze in de antibioticatherapie bij volwassenen die met longontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. M.J.M. Bonten MD, UMC Utrecht | ZonMw-project: 171202002
Cost-effectiveness of antibiotic treatment of community-acquired pneumonia (CAP): a cluster-randomized, multi-center, cross-over trial of 3 recommended treatment strategies

Video
Contact

Verstuur