DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Stoppen met overbodige medicatie bij verpleeghuisbewoners

Vraagstuk
Verpleeghuispatiënten zijn zeer kwetsbaar. Zij leiden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk en gebruiken veel, soms overbodige, medicijnen. Niet-passend medicijngebruik kan leiden tot vallen, ziekenhuisopnames, sterfte en onnodige kosten. Helpt het als de arts samen met de apotheker de medicijnen regelmatig beoordeelt?

Onderzoek
426 verpleeghuispatiënten zijn 4 maanden lang gevolgd. Bij de helft van de patiënten hebben de arts, apotheker en verpleegkundige samen met de patiënt overlegd welke medicijnen niet meer nodig zijn. De tweede groep patiënten volgde de gebruikelijke behandeling. Na 4 maanden zijn de twee groepen vergeleken en is gekeken bij wie overbodige medicijnen succesvol zijn gestopt. Verder is gekeken of de kwaliteit van leven verschilt tussen de twee groepen.

Uitkomst
In de eerste groep kon bij 4 op de 10 patiënten overbodige medicijnen succesvol worden gestopt. In de andere groep, waar de patiënten de gebruikelijke behandeling volgde, werden bij 3 op de 10 patiënten overbodige medicijnen succesvol gestopt. De kwaliteit van leven en de zorgkosten van de twee groepen waren vergelijkbaar. Overleg tussen arts, apotheker, verpleegkundige en patiënt leidt tot verbetering van medicijngebruik bij verpleeghuispatiënten, zonder nadelige effecten. Het is daarom wenselijk een dergelijk overleg bij alle verpleeghuispatiënten te voeren.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. K. Taxis, Rijksuniversiteit Groningen | ZonMw-project: 836011019
Discontinuing inappropriate medication in nursing home residents (DIM-NHR study)

Video
Contact

Verstuur