INFRASTRUCTUUR

Database voor ziekenhuis-georiënteerde geneesmiddelen

Vraagstuk
Keuzes voor geneesmiddelen bij bepaalde indicaties verschillen tussen ziekenhuizen, zonder dat dit wordt opgemerkt. Ook zijn de uitkomsten vaak onvoldoende in beeld, waardoor het lastig is de meerwaarde van nieuwe medicamenten in de dagelijkse praktijk vast te stellen. Kan een database bijdragen om ziekenhuizen onderling te vergelijken en de waarde van farmacotherapie te bestuderen?

Onderzoek
Zes ziekenhuizen hebben met de inbreng van verzekeraars, de academie, industrie en overheid een minimale set aan gegevens vastgesteld, die vanuit de dagelijkse patiëntenzorg voor iedere patient ‘verzamelbaar’ is. Het gaat om data die minimaal noodzakelijk zijn om de beoogde vraagstellingen te kunnen beantwoorden: alle medicatieopdrachten, alle vastgelegde diagnosecodes en uitkomsten als verpleegduur en overlijden. Indien nodig kan een gemaakte patiëntselectie worden verrijkt met aanvullende gegevens.

Resultaten
Santeon is in 2014 gestart met de Farmadatabase voor al haar ziekenhuizen. De Santeon Farmadatabase bevat alle geneesmiddelen die in de zeven Santeon-ziekenhuizen worden voorgeschreven, plus een aantal klinische kenmerken vanaf 2010. Sinds begin 2017 wordt deze ingezet om de Santeon-ziekenhuizen onderling te vergelijken op toegepaste farmacotherapie. Ook helpt de database om de real world-effectiviteit van geneesmiddelen te faciliteren.

Project op website →

Uitvoerende Drs. M.M. Tjoeng, St. Antonius Ziekenhuis | ZonMw-project: 836001003
Infrastructuur voor ziekenhuis-georiënteerd geneesmiddelen uitkomsten onderzoek

Video
Contact

Verstuur