INFRASTRUCTUUR

Verkenning bassistructuur landelijke diabetesregistratie

Vraagstuk
Stichting BIDON heeft een pilotstudie uitgevoerd voor het GGG-programma, met als doel een basisstructuur te ontwikkelen voor een (landelijke) diabetesregistratie. Deze moet het op den duur voor alle betrokken partijen mogelijk maken om inzicht te krijgen in de farmacotherapeutische behandeling van diabetespatiënten, zowel bij nieuwe interventies als bestaande.

Onderzoek
Het project heeft zich gefocust op het ontwikkelen van een database voor het registeren van onderzoeksgegevens. Tegelijkertijd is de database uitgetest door onderzoek uit te voeren rondom een nieuwe behandelmethode (RT-CGM). Daarbij gaat het om het gebruik van een continue glucosemeter en patiëntervaringen daarmee.

Resultaten
Een groot deel van de projectactiviteiten was gericht op het verbreden van samenwerking, het zoeken van afstemming en het werven van fondsen. De pilotstudie heeft laten zien dat er toekomst zit in het uitvoeren van een registratie. Het onderzoek rondom RT-CGM loopt nog, andere registraties rondom specifieke geneesmiddelen zijn in voorbereiding en er wordt geld gezocht voor de ontwikkeling van een landelijke diabetesbrede registratie.

Project op website →

Uitvoerende: Dr. I. de Weerdt, Nederlandse Diabetes Federatie | ZonMw-project: 836001004
Verkenning haalbaarheid Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek (BIDON) – een landelijke aanpak van gegevensverzameling rond (nieuwe vormen van behandeling van) diabetes

Video
Contact

Verstuur