DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Behandeling eerste psychoses bij schizofrenie

Vraagstuk
Schizofrenie is een psychische aandoening, die onder meer gepaard gaat met psychoses, waarin de patiënt het contact met de werkelijkheid tijdelijk kwijtraakt. Antipsychotica kunnen psychoses onderdrukken. Patiënten die hersteld zijn van een eerste psychose, willen dikwijls stoppen met antipsychotica. Er is grote onenigheid in de psychiatrische wereld over de aard en de duur van de behandeling – zowel psychosociaal als medicamenteus – gedurende de eerste twee jaar.

Onderzoek
In het onderzoek zijn twee behandelingscondities vergeleken met in elke groep 57 patiënten. Deze groepen zijn twee jaar gevolgd. Het gaat om ambulante of klinische patiënten die bij aanvang van hun eerste psychose tussen de 18 en 45 jaar oud waren.

In beide behandelcondities is sprake van regelmatige contacten, psycho-educatie en familieondersteuning. In één conditie is ook de medicamenteuze therapie voortgezet.

Resultaten

Het blijkt dat het verantwoord is om na een stabiele vermindering van de ziekteverschijnselen de antipsychotische medicatie geleidelijk te stoppen. Voorwaarde is wel een zorgvuldige monitoring en een nadrukkelijke toestemming van de patiënt.

Project op website →

Uitvoerende: Prof. dr. D. Wiersma, UMCG | ZonMw-project: 94501001
Quality of life in first onset schizophrenia

Video
Contact

Verstuur