IMPLEMENTATIE

Botuline-injecties hebben geen meerwaarde bij spastische cerebrale parese

Vraagstuk
Spastische Cerebrale parese (CP) is een aandoening van houding en beweging die ontstaat na een hersenbeschadiging rond de geboorte. De aanbevolen behandeling van problemen met bewegen en mobiliteit bestaat uit injecties met botulinetoxine type A (BoNT-A) in de beenspieren, gevolgd door intensieve fysiotherapie, eventueel aangevuld met revalidatie met gips en/of spalken. Deze combinatiebehandeling is effectiever dan laag intensief (of niet) behandelen, maar de meerwaarde van de dure – en door narcose belastende – BoNT-A-injecties voor het totale behandeleffect was nog onduidelijk.

Onderzoek
65 basisschoolkinderen met spastische CP hebben meegedaan aan de zogenoemde SPACE BOP-studie om de toegevoegde waarde van BoNT-A te bepalen. De effecten en de kosten van de combinatiebehandeling is vergeleken met de effecten en de kosten van alleen intensieve fysiotherapie met eventueel gips en/of spalken, dus zonder BoNT-A-injecties.

Resultaten
Metingen in bewegingslaboratoria, met bewegingssensoren en ingevulde vragenlijsten door ouders en kinderen, toonden aan dat op groepsniveau de intensieve combinatiebehandeling met de BoNT-A-injecties significant duurder maar niet effectiever is. Beide groepen vertoonden geen verschillen in effect op bijvoorbeeld grof motorisch functioneren, dagelijkse fysieke activiteit, kwaliteit van leven en functionele spierkracht van de benen. Gezien de belastende en dure injecties (en ondanks enkele beperkingen van de studie) vinden de onderzoekers dat behandelaars voortaan kritisch(er) moeten kijken naar het gebruik van BoNT-A. Deze uitkomsten zijn besproken met artsen, therapeuten, patiëntenvereniging en andere belanghebbenden. Aanvullend onderzoek kan bepalen voor welke kinderen BoNT-A-injecties wel zinvol kunnen zijn. Het Nederlands CP register, bedoeld om de zorg voor kinderen met CP te verbeteren, geeft hier op termijn ook meer inzicht in.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. F.C. Schasfoort en dr. J.B.J Bussmann, Erasmus MC | ZonMw-project: 1709950031
Implementatie resultaten SpaceBop doelmatigheidsonderzoek:(kosten)effectiviteit van botulinetoxine injecties in een gecombineerd behandeltraject van botulinetoxine injecties gevolgd door een periode intensieve functionele fysiotherapie

Video
Contact

Verstuur