IMPLEMENTATIE

Botuline-injecties hebben geen meerwaarde bij spastische cerebrale parese

Vraagstuk
Cerebrale parese (CP) is het gevolg van een hersenbeschadiging rondom de geboorte. Ongeveer 80% van de mensen met CP heeft last van spasticiteit, wat leidt tot problemen met bewegen en mobiliteit. Intensieve fysiotherapie en revalidatie kunnen dan baat hebben. Zo’n behandeltraject gebeurt doorgaans in combinatie met botulinetoxine-injecties (BoNT-A) in de beenspieren, waardoor de spasticiteit afneemt en het oefenen makkelijker kan verlopen. Die injecties worden onder narcose gegeven, wat nogal ingrijpend is. Nooit eerder was onderzocht wat de meerwaarde ervan is.

Onderzoek
Tijdens deze zogenoemde SpaceBop-studie richtten de onderzoekers zich op de kosteneffectiviteit van fysiotherapie in combinatie met BoNT-A. Van 65 basisschoolkinderen met spastische CP kreeg een deel deze combinatietherapie en de overige deelnemers alleen fysiotherapie.

Resultaten
Uitgebreide metingen in bewegingslaboratoria en ingevulde vragenlijsten door ouders en kinderen toonden aan dat op groepsniveau de combinatietherapie niet effectiever is dan alleen fysiotherapie. Beide groepen scoorden gelijk op het gebied van grof motorisch functioneren, dagelijkse fysieke activiteit en kwaliteit van leven. Gezien de belastende en dure injecties vinden de onderzoekers dat behandelaars voortaan kritisch moeten kijken naar het gebruik van botuline-injecties bij CP. Deze uitkomst is besproken met artsen, therapeuten, de patiëntenvereniging en overige belanghebbenden. De onderzoekers pleiten voor extra onderzoek om te kijken voor welke kinderen met CP zo’n injectie misschien wel zinvol kan zijn.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. F.C. Schasfoort, Erasmus MC | ZonMw-project: 1709950031
Implementatie resultaten SpaceBop doelmatigheidsonderzoek:(kosten)effectiviteit van botulinetoxine injecties in een gecombineerd behandeltraject van botulinetoxine injecties gevolgd door een periode intensieve functionele fysiotherapie

Video
Contact

Verstuur