DOELMATIGHEID EN EFFECTIVITEIT

Veel kinderen met de ziekte van Crohn hebben baat bij infliximab

Vraagstuk
De ziekte van Crohn is een immuungemedieerde ziekte. Hierbij ontstaat een overvloed aan tumornecrosefactor (TNF), waardoor de darmen chronisch ontstoken raken. Kinderen met deze aandoening krijgen prednison en azathioprine om de ontsteking te remmen. Pas als deze medicatie onvoldoende werkt, wordt overgestapt op de biological infliximab. Dit middel bindt aan TNF en maakt deze cytokine daarmee onschadelijk. De vraag is of het niet verstandig is om een behandeling met deze zeer effectieve biological al vanaf de diagnose te beginnen.

Onderzoek
Honderd kinderen met matige tot ernstige klachten werden via loting onderverdeeld in twee gelijke groepen. De ene groep kreeg de standaardbehandeling en de andere groep meteen infliximab. De onderzoekers volgden de kinderen een jaar lang.

Resultaten
De kinderen die met infliximab startten, deden het aanzienlijk beter: 41 procent van hen had minder ontstekingsreacties. Bij de controlegroep was dat percentage slechts 15 procent. Een volgend onderzoek moet uitwijzen welke kinderen vooral baat hebben bij infliximab, zodat het mogelijk is therapie op maat te geven.

 

project op website →

Uitvoerende: Dr. L. de Ridder, Erasmus MC | ZonMw-project: 113202001
Infliximab top-down in pediatric Crohn’s disease

Video
Contact

Verstuur