MEDICATIEVEILIGHEID

Veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten

Vraagstuk
Laaggeletterde patiënten hebben moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners en communicatie op maat dragen bij aan goed medicatiegebruik.

Onderzoek
Dit project ontwikkelt een werkwijze voor registratie van laaggeletterde patiënten en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen daarover.

Resultaten
Het project is uitgevoerd op vier locaties in samenwerking met huisartsenpraktijken, apotheekteams en wijkverpleegkundigen. De zorgverleners zijn getraind in het herkennen, begrijpelijk uitleg geven en in terugvragen. Patiënten krijgen bij iedere zorgverlener dezelfde uitleg en dat draagt bij aan meer begrip en naar verwachting meer therapietrouw. Eindproducten zijn een praktisch draaiboek voor zorgverleners en een digitaal stappenplan (zie www.pharos.nl). In het draaiboek is een FTO-module en een teamtraining opgenomen. Ook staat er een werkwijze in voor registratie en samenwerking en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

Project op website →

Uitvoerende Dr. G. Boland, Pharos | ZonMw-project: 836044010
Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerste lijn

Video
Contact

Verstuur