Medicatie­veiligheid

In de farmacotherapeutische zorg worden nog altijd veel voorschrijffouten gemaakt. Deze kunnen bij patiënten tot schade leiden die te voorkomen waren geweest. Medicatie-incidenten veroorzaken jaarlijks ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnames. Ook vallen er elk jaar zo’n 1.000 dodelijke slachtoffers. Medicatieveiligheid is daarom de laatste jaren een belangrijk thema geworden.

Medicatieveiligheid is een breed begrip. Het gaat om de kwaliteit van geneesmiddelen maar ook om de juiste inzet ervan door zorgverleners die geneesmiddelen toepassen of voorschrijven. Het gebruik van ‘verkeerde’ geneesmiddelen of verkeerd gebruik van een geneesmiddel kan risico’s met zich meebrengen. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld de gezondheid van patiënten schaden of bijwerkingen veroorzaken. Daarnaast kan de combinatie van verschillende geneesmiddelen invloed hebben op de werking ervan. Oudere patiënten die verschillende medicijnen gebruiken zijn een extra kwetsbare groep.

Er zijn veel factoren die medicijngebruik negatief kunnen beïnvloeden. Een daarvan is dat artsen onvoldoende geleerd hebben hoe ze geneesmiddelen doelmatig kiezen, voorschrijven en het effect ervan controleren. Ook weten zij vaak niet goed hoe ze de therapietrouw bij patiënten kunnen bevorderen. Binnen het GGG-programma is dan ook veel aandacht voor het ondersteunen van voorschrijvers bij het veilig inzetten van geneesmiddelen. Daarnaast financiert GGG projecten die patiënten zelf beter toerusten in hun rol in de besluitvorming over medicijngebruik.

Elders beschrijven we een belangrijke bijdrage aan veilig medicijngebruik: de Landelijke Eindtoets Medicatieveiligheid. Hier presenteren we een paar andere voorbeelden. De projecten variëren van het betere voorlichten van patiënten over het gebruik van lithium tot onderzoek dat duidelijk maakt dat ADHD-medicatie minder risicovol is dan vaak wordt gedacht. Samenwerking met Nivel en Lareb zorgt voor een infrastructuur waarin patiënten zelf over hun gebruik rapporteren en zo bijdragen aan een beter beeld van effecten en bijwerkingen van medicijnen in de praktijk. Dat alles draagt bij aan veiliger geneesmiddelengebruik.

Rob de Bie, hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen, Amsterdam UMC:

‘Levodopa bij Parkinson kan gerust vanaf het begin’

Lees over dit project

Joanna Klopotowska, ziekenhuisapotheker, Klinische Informatiekunde, Amsterdam UMC:

‘Het IC-medicatiebewakingssysteem geeft nu minder meldingen en is veiliger’

Lees over dit project

Lizanne Schweren, voormalig onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen:

‘Vrijwel geen blijvende veranderingen in het brein door ADHD-medicatie’

Lees over dit project

Karin Hek, senior onderzoeker, Nivel:

‘Registratiesysteem maakt effect geneesmiddelen op dagelijks leven inzichtelijk’

Lees over dit project

Rocco Hoekstra, psychiater, Antes Rotterdam, onderdeel van Parnassia Groep:

‘Allesoverlithium.nl voorziet in een duidelijke behoefte’

Lees over dit project

Video
Contact

Verstuur