Jannick Dorresteijn, internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht:

U-Prevent: hulpmiddel voor gedeelde besluitvorming bij hart- en vaatziekten

Cholesterol-, bloeddruk- en glucoseverlagende medicatie en antitrombotica zijn bij grote groepen patiënten gemiddeld effectief ter preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Maar de gemiddelde patiënt bestaat niet. De interactieve website U-Prevent berekent voor ieder individu hoeveel ziektevrije levenswinst (combinaties van) medicijnen opleveren. Hoe werkt deze keuzehulp in de spreekkamer?

In een eerder project ontwikkelde UMC Utrecht met internationale data van honderdduizenden patiënten een methode om bij individuele patiënten het verwachte effect van medicatie te voorspellen. Jannick Dorresteijn: ‘We wisten gegevens over gemiddelde effecten met algoritmen te vertalen naar bruikbare informatie voor in de spreekkamer. Dat is relevant voor de gedeelde besluitvorming over de behandeling. Met de implementatiesubsidie van GGG hebben we vervolgens een e-health-tool ontwikkeld: de interactieve website U-Prevent. Die tool is bedoeld voor de huisartsenpraktijk en voor medisch en verpleegkundig specialisten in de tweede lijn.’

Op het journaal

De site ging in 2018 online, is gratis toegankelijk en in zowel het Nederlands als het Engels beschikbaar. Dorresteijn: ‘We haalden er zelfs de opening van het NOS Journaal mee. Voor vakgenoten hebben we nascholingen georganiseerd en met mijn collega en mede-initiatiefnemer, Frank Visseren (rechts op de foto, red.), ben ik alle relevante symposia afgegaan. Niet alleen die van internisten, maar ook van cardiologen, verpleegkundig specialisten en huisartsen. Wat ook helpt is dat U-Prevent is opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement.’

‘De gesprekken met de patiënt worden anders. Je wordt als dokter veel meer een coach, in plaats van degene die zogenaamd alles weet.’

Europese opschaling

In 2021 kreeg de tool een expliciete plek in de Europese richtlijn cardiovasculaire preventie: U-Prevent moet toegepast worden bij iedere patiënt met een hart- of vaatziekte of een hoog risico daarop. Dorresteijn: ‘Het schatten van individuele risico- en behandeleffecten ondersteunt de gezamenlijke besluitvorming. Zo kun je kostbare en risicovolle medicijnen gericht inzetten bij mensen die er het meeste baat bij hebben.’ Dit leidt tot (kosten)effectievere zorg en het terugdringen van onnodig medicatiegebruik. U-Prevent heeft inmiddels elke werkdag zo’n 900 unieke bezoekers uit binnen- en buitenland.

Effectieve samenwerking

Een belangrijk vraagstuk op dit moment is de structurele borging. ‘Je hebt met veel verschillende aspecten te maken: softwareonderhoud, de verplichte CE-markering voor e-health-applicaties, privacy en veiligheid, en de wetenschappelijke doorontwikkeling.

We hebben gekozen voor een samenwerking met ORTEC, die het technische deel, de veiligheid en de CE-markering doen. Zo kunnen wij ons concentreren op de wetenschappelijke doorontwikkeling. Een mooi samenwerkingsmodel waarin iedereen doet waar ie goed in is.’

Patiënten minder onzeker

Het idee voor U-Prevent komt uit de spreekkamer en daar past Dorresteijn het als arts ook zelf toe. ‘De gesprekken worden anders, met meer focus op de vraag: wat wil jij het liefst? En: wat is voor jou het belangrijkst? Zo word je als dokter veel meer een coach, in plaats van degene die zogenaamd alles weet. Voor patiënten werkt het ook motiverend. Of ze nu van bepaalde medicijnen meer of minder willen gebruiken, ze zijn er meer van overtuigd dat het voor hen de goede keuze is.’

Video
Contact

Verstuur