Marcia Vervloet, senior onderzoeker farmaceutische zorg, Nivel:

‘On TRACk helpt longpatiënten hun inhalatiemedicatie optimaal te gebruiken’

Om COPD- en astmapatiënten betere ondersteuning te bieden bij het gebruik van hun inhalatiemedicatie, heeft Nivel samen met andere partijen de On TRACk-interventie ontwikkeld. Hierbij krijgen apothekersassistenten een online communicatietraining. Ook bereiden zij zich, evenals de patiënten, voor op het gezamenlijke uitgiftegesprek. Een landelijke trial toont de komende jaren aan of deze aanpak de therapietrouw verbetert.

Ongeveer 70% van de mensen met astma of COPD gebruikt hun inhalatiemedicatie niet optimaal. Daardoor houden ze hun ziekte onvoldoende onder controle, wat kan leiden tot zogeheten exacerbaties (toename van symptomen) en zelfs ziekenhuisopnamen. Met GGG-subsidie ontwikkelde Nivel de On TRACk-training als hulp voor apotheken. Daarmee kunnen die hun patiënten beter leren begeleiden bij het aanleren van een goede inhalatietechniek en mogelijk ook de therapietrouw bevorderen.

Patiëntgerichte baliegesprekken

Marcia Vervloet, senior onderzoeker farmaceutische zorg bij het Nivel: ‘We hadden eerder het project COM-MA afgerond. In deze online feedbacktraining leren apothekersassistenten patiëntgerichte baliegesprekken te voeren. Deze training hebben we opgenomen in de On TRACk-interventie en dan specifiek toegespitst op het gesprek rond inhalatiemedicatie en het geven van inhalatie-instructies. Daarnaast betrekken we patiënten actief bij het gesprek. We vragen hen zich daarop voor te bereiden en vooraf aan te geven welke onderwerpen – maximaal drie – rond inhalatiemedicatie ze willen bespreken.’

‘De pilot liet zien dat On TRACk goed aansluit op de praktijk. In een trial onderzoeken we of de methode ook de therapietrouw bevordert.’

On TRACk-internetportaal

Ruim een jaar geleden is On TRACk getest tijdens een pilot in twee openbare apotheken met in totaal dertien patiënten. Vervloet: ‘We hebben alleen gekeken naar de haalbaarheid van de interventie. Op een On TRACk-internetportaal konden de assistenten de video-opnamen terugkijken die zij van hun inhalatiegesprekken hadden gemaakt en de feedback daarop van de trainers lezen. Ook patiënten maakten gebruik van dit portaal om zich voor te bereiden en hun vragen door te spelen naar de apothekersassistenten. De pilot liet zien dat de interventie goed aansluit op de praktijk en dat de deelnemers over het algemeen tevreden waren.’

Oproep aan apotheken

De vraag is of de nieuwe benadering ook doet wat de ontwikkelaars van Nivel beogen. Daarom is onlangs een gerandomiseerde trial gestart om de meerwaarde van de interventie te evalueren. Het plan is om 28 apotheken te includeren, waarvan de helft de On TRACk-interventie toepast en de andere helft reguliere zorg levert.

Iedere apotheek includeert tien patiënten. De eerste apotheken hebben zich inmiddels gemeld maar volgens Vervloet zijn er meer nodig. ‘Apotheken die willen meedoen, zijn van harte welkom.’

Minder zorg

Na afloop kijken Vervloet en promovendus Roland te Paske of de therapietrouw bij de patiënten in de interventiegroep is toegenomen en of zij de inhalatietechniek beter toepassen. ‘Met interviews willen we achterhalen of de patiënten en de apothekersassistenten tevreden zijn. Ook bestuderen we de kosteneffectiviteit. We verwachten dat de On TRACk-groep uiteindelijk minder zorg nodig heeft. Zijn alle resultaten positief, dan neemt de Long Alliantie Nederland de interventie over in het Zorgpad Inhalatiemedicatie.’

Video
Contact

Verstuur