Rianne Oostenbrink, algemeen kinderarts, Erasmus MC:

‘Met de Feverkidstool kunnen we gerichter antibiotica voorschrijven aan kinderen’

Jonge kinderen die met koorts en een vermoedelijke lage luchtweginfectie in het ziekenhuis belanden, krijgen vaak antibiotica voorgeschreven. Het Erasmus MC ontwikkelde een beslistool waarmee de arts beter kan bepalen of dergelijke medicijnen wel nodig zijn. In een studie toonden de onderzoekers aan dat met dit hulpmiddel de laagrisico-kinderen inderdaad minder vaak antibiotica krijgen.

Lang niet alle kinderen met koorts en luchtweginfecties hebben een bacteriële besmetting. Ook virussen kunnen de boosdoeners zijn. Toch krijgen kinderen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis voor de zekerheid vaak antibiotica toegediend. Dat moet veel selectiever en gerichter gebeuren, vindt Rianne Oostenbrink. ‘Onnodig antibioticagebruik is niet goed voor het kind, vergroot het risico op antibioticaresistentie en brengt kosten met zich mee. Daarom hebben wij een beslistool ontwikkeld – de Feverkidstool – die kinderartsen kan helpen de juiste keuze te maken bij het voorschrijven van deze medicijnen.’

Rekenkundig model

Normaal beslist een kinderarts op basis van kennis, ervaring en bevindingen of een kind met koorts en een vermoedelijke lage luchtweginfectie antibiotica moet krijgen. De Feverkidstool maakt die beoordeling volgens Oostenbrink meer gestandaardiseerd. ‘De arts voert er de klinische kenmerken in, zoals wel of geen zieke indruk, snelle ademhaling en snelle hartslag en wat de ontstekingswaarden zijn van het laboratoriumonderzoek. Een rekenkundig model geeft aan of het om een hoog- of laagrisicopatiënt gaat en of een antibioticum wel of niet wordt geadviseerd.’

‘Door het voorschrijfadvies van de Feverkidstool krijgen laagrisico-kinderen aanzienlijk minder vaak antibiotica.’

15 miljoen euro

Tijdens de zogeheten STRAP-studie is onderzocht welke invloed de Feverkidstool heeft op het handelen van kinderartsen. Daaraan deden acht ziekenhuizen mee, die in totaal 999 kinderen van 1 maand tot 5 jaar includeerden. Alle kinderen kwamen op de spoedeisende hulp vanwege koorts en hoesten of benauwdheid. De helft kreeg de gangbare behandeling en bij de overige deelnemers gebruikten de artsen de Feverkidstool voor een advies. Oostenbrink: ‘Hoewel het totale antibioticagebruik niet afnam – waarschijnlijk doordat er in de interventiegroep relatief meer hoogrisico-patiënten zaten – werden bij de laagrisico-kinderen aanzienlijk minder vaak antibiotica voorgeschreven. Door het gerichter voorschrijven en daarmee een daling van ziekenhuisopnamen, bespaar je gemiddeld 410 euro per patiënt over de hele populatie. In Nederland zou dat jaarlijks 15 miljoen euro kunnen schelen.’

Implementeren en certificeren

De onderzoekers bereiden nu een landelijke implementatie van de Feverkidstool voor. Dat doen ze met een speciale implementatiesubsidie (VIMP) van GGG. Omdat de Feverkidstool onder de categorie medische hulpmiddelen valt, richten de onderzoekers zich nu eerst op de certificering ervan, vertelt Oostenbrink. ‘In overleg met tien kinderartsen is de webbased Feverkidstool ook omgezet in een app. Dat prototype gaan we nu in de praktijk testen. In de toekomst willen we daarnaast een Feverkidstool voor ouders ontwikkelen zodat zij weten wat de alarmsymptomen zijn wanneer hun laagrisico-kind alsnog problemen krijgt. Zo kunnen we de veiligheid van kinderen borgen.’

Video
Contact

Verstuur