Valesca Retèl, onderzoeker, Nederlands Kanker Instituut:

‘Met analyse van het complete tumor-DNA krijg je een betere diagnose’

Voor het karakteriseren van een kankertype gebruiken ziekenhuizen in Nederland uiteenlopende moleculaire tests. Daarbij brengen ze telkens stukken DNA van de tumor in kaart. Whole Genome Sequencing (WGS) geeft daarentegen een beeld van het complete DNA van de tumor. TANGO onderzocht de mogelijke introductie van deze nieuwe techniek in de praktijk.

Om een tumor adequaat te kunnen behandelen, gebruiken ziekenhuizen allerlei moleculaire tests die inzicht geven in het type kanker. De pathologielaboratoria maken hun eigen afweging met welke test ze de gewenste DNA-stukken onder de loep nemen. Gezondheidswetenschapper Valesca Retèl van het Nederlands Kanker Instituut pleit voor een uniformere aanpak zodat iedere patiënt de optimale zorg kan krijgen. Met Whole Genome Sequencing (WGS) is dat volgens haar nu mogelijk, maar pas wanneer is uitgezocht voor welke patiënten deze techniek relevant is.

Grootste databank

Om de mogelijke introductie van WGS te onderzoeken, startte Retèl samen met Edwin Cuppen het GGG-project TANGO. Cuppen is wetenschappelijk directeur van de Hartwig Medical Foundation. Deze Amsterdamse organisatie is gespecialiseerd in het analyseren van tumoren met WGS en beschikt over ’s werelds grootste databank met WGS-gegevens van kankerpatiënten. TANGO beperkte zich tot longkanker en melanoom. Zij vergeleken de resultaten van twee verschillende onderzoeken op tumorweefsels van 937 patiënten: de standaarddiagnostiek uitgevoerd door 44 verschillende pathologielabs aangesloten bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT-02 studie) en het WGS-onderzoek door Hartwig.

‘WGS is de laatste jaren fors goedkoper geworden en daarmee een stuk aantrekkelijker.’

Nieuwe therapieën

Retèl: ‘Bij WGS zagen we meer veranderingen in het DNA. Voor dergelijke mutaties zijn vaak nog geen standaardbehandelingen. Deze extra informatie biedt goede kansen voor nieuwe therapieën. Ook hebben we biomarkers gevonden voor patiënten die niet reageren op bepaalde immuuntherapieën. Zij hoeven dan niet zo’n zware en dure behandeling te ondergaan. Uiteraard moet er vervolgonderzoek komen, maar deze bevindingen geven wel aan dat therapie op maat met WGS echt mogelijk is.’

Kosteneffectief

Bij longkanker keek TANGO ook naar het economische aspect van WGS-diagnostiek. Retèl benadrukt dat dit alleen kon op basis van modellen. Er zijn namelijk geen studies voorhanden waarbij WGS is vergeleken met de standaard moleculaire analyses.

Doordat WGS de laatste jaren fors goedkoper is geworden, blijkt deze techniek potentieel kosteneffectief voor indicaties die veel moleculaire testen vereisen, zoals bij longkanker.

Dat financiële voordeel zal alleen maar toenemen naarmate WGS op grotere schaal wordt toegepast en zo nog goedkoper wordt. Verder verloopt het diagnosticeren sneller omdat het niet meer nodig is tests te stapelen. Daarmee neemt per saldo ook de testcapaciteit toe.

Per tumorsoort bekijken

TANGO is inmiddels afgerond. Volgens Retèl heeft de studie voer opgeleverd voor verder onderzoek. ‘WGS kun je op veel soorten tumoren toepassen. In een nieuw project gaan we voor andere tumorsoorten onderzoeken wat het optimale punt is om over te stappen van standaard- naar brede diagnostiek, zoals WGS.’

Video
Contact

Verstuur