Sanne van Haren Noman, klinisch geriater, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen:

‘Ephor-app helpt bij rationeel voorschrijven van medicijnen aan ouderen’ 

Bij ouderen werken geneesmiddelen anders dan bij jongere mensen. Dit vergt een aangepast voorschrijfbeleid. Artsen en apothekers kunnen daarvoor terecht bij het informatieplatform Ephor. Via de Ephor-app is het mogelijk de voor- en nadelen van medicijnen voor ouderen snel in te zien.

Ouderen, vooral boven de 75 jaar, hebben vaak meerdere ziekten onder de leden. Door deze zogeheten multimorbiditeit gebruiken ze vaak ook veel medicijnen. Dat zegt Sanne van Haren Noman, klinisch geriater bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. ‘Die geneesmiddelen hebben helaas vaak bijwerkingen, waarvoor ouderen ook extra gevoelig zijn. Sommige medicijnen zijn zelfs niet geschikt voor ze. Verder heb je te maken met interacties tussen geneesmiddelen. Soms is het beter om met een medicijn te stoppen. Rationeel voorschrijven aan ouderen is dus een complex proces van wikken en wegen in samenspraak met de patiënt.’

Landelijk netwerk

Van Haren Noman is een van de kerngroepleden van Ephor, het Expertisecentrum PHarmacotherapie OudeRen, Het is in 2009 opgericht door klinisch geriaters en klinisch farmacologen van de afdeling geriatrie van het UMC Utrecht. Zij kregen hiervoor destijds subsidie van GGG. Inmiddels is het centrum uitgegroeid tot een landelijk netwerk van artsen en apothekers die bestaande literatuur over evidence based onderzoek naar medicijngebruik bij ouderen bestuderen. Dit netwerk, dat samenwerkt met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het Farmacotherapeutisch Kompas, krijgt inmiddels structurele financiering van het ministerie van VWS.

‘De grote winst is dat ouderen medicijnen krijgen voorgeschreven waar goed over is nagedacht.’

Adviezen in een app

Het netwerk van artsen en apothekers neemt de meest voorgeschreven medicijnen aan ouderen onder de loep, legt Van Haren Noman de werkwijze uit. In totaal gaat het om zo’n 200 geneesmiddelen. Van ruim de helft zijn al uitvoerige geneesmiddelenrapporten opgesteld en opgenomen in de Ephor-app. De overige zullen volgen, evenals nieuwe medicijnen. De rapporten in de app geven uitleg over onder meer effectiviteit, bijwerkingen, aanpassing van doseringen, de wijze van stoppen, het gebruiksgemak, interacties en farmacokinetiek van een medicijn. Van Haren Noman: ‘Bij ieder geneesmiddel geven we een advies. Het kan ook zijn dat een medicijn niet geschikt is voor ouderen. Bij groepen medicijnen, zoals ACE-remmers, bètablokkers, statines of opioïden, laten we weten of het geen verschil uitmaakt welke je neemt of welke juist de voorkeur hebben.’

Voorschrijvers enthousiast

Volgens Van Haren Noman gebruiken steeds meer voorschrijvers de app en vinden zij het een geweldig en eenvoudig hulpmiddel. ‘Naast de app geven we ook workshops, onderwijs en bijscholingen aan artsen en apothekers over het rationeel voorschrijven aan ouderen. De grote winst is dat deze patiënten zo medicijnen krijgen voorgeschreven waar goed over is nagedacht. Daardoor zullen er minder problemen ontstaan zoals bijwerkingen, complicaties of zelfs ziekenhuisopnamen als gevolg van medicijngebruik.’

Meer weten?
Video
Contact

Verstuur