Klinisch moleculair bioloog Paul Roepman en internist-oncoloog Koos van der Hoeven:

‘E-learning moet arts inzicht geven in moleculaire diagnostiek’

De moleculaire diagnostiek ontwikkelt zich razendsnel en wordt steeds complexer. Een mooi voorbeeld is de komst van whole genome sequencing (WGS). Voor goede diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten is het belangrijk van dergelijke relevante ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Een website met een uitgebreide e-learningmodule moet internist-oncologen daarbij helpen.

Er komen steeds meer medicijnen op de markt die specifiek gericht zijn op bepaalde mutaties in tumoren. Internist-oncoloog Koos van der Hoeven noemt ze precision medicine. Voor oncologen is het erg belangrijk die nieuwe medicijnen op de juiste wijze in te zetten, zegt hij. ‘Dat vergt echter wel de nodige kennis van de moleculaire biologie, waaronder WGS. Met die techniek kun je het volledige DNA van een tumor in beeld brengen. Vervolgens is het mogelijk mutaties en andere DNA-veranderingen te verbinden met medicijnen die daarbij passen.’

Kennishiaat

Van der Hoeven is emeritus-hoogleraar medische oncologie met als laatste standplaats het Radboudumc in Nijmegen. Sinds twee jaar is hij medisch directeur bij de Hartwig Medical Foundation, een stichting zonder winstoogmerk, die met grootschalig DNA-onderzoek de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten wil verbeteren. ‘Internist-oncologen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de moleculaire diagnostiek en de nieuwe medicijnen die daarin een rol kunnen spelen. Om dat kennishiaat op te vullen, hebben we samen met de NVMO – de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie – met GGG-subsidie een website ontwikkeld met een e-learning-module.’

‘Internist-oncologen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van recente ontwikkelingen en doen hun patiënten daarmee mogelijk tekort.’

Opfriscursus

De website bevat onder andere informatie over DNA, de eiwitsynthese, DNA-afwijkingen bij kanker en moleculaire bepalingen in het laboratorium. Video’s, interactieve infographics en podcasts maken de materie toegankelijker. Daarnaast is er een opfriscursus moleculaire biologie. Paul Roepman, klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP) bij Hartwig en Antoni van Leeuwenhoek, is een van de samenstellers van de e-learning, die uit twee componenten bestaat. ‘We hebben interactieve sessies opgenomen, waarbij pathologen en internist-oncologen aan de hand van casuïstiek met elkaar aan tafel discussiëren over diagnostiek en behandeling. Die discussies worden verdiept door minicolleges van deskundigen over techniek, biologie en klinische relevantie.’

Raadpleeg moleculair biologen

Van der Hoeven noemt de e-learning interessant voor alle artsen die zich verder willen verdiepen in deze materie. ‘Zeker voor internist-oncologen die bijvoorbeeld twintig jaar geleden zijn opgeleid. Destijds kwam dit onderwerp helemaal niet aan de orde tijdens de studie. Maar ook de huidige artsen-in-opleiding kunnen hier nieuwe kennis opdoen. Voor het bekijken van de e-learning is een BIG-registratie nodig, maar de minicolleges en andere informatiebronnen kan iedereen inzien via dnaenkanker.nl. Als een docent de e-learning wil opnemen in het curriculum, dan hebben we wel een modus om deze cursus toegankelijk te maken.’ Roepman vult aan dat artsen ook de moleculair bioloog in hun eigen ziekenhuis kunnen raadplegen over uitslagen. ‘Schroom niet deze deskundige of een KMBP’er van Hartwig te benaderen bij onduidelijkheid.’

Meer weten?
Video
Contact

Verstuur