Anouk Weghorst, promovendus, Universitair Medisch Centrum Groningen

‘Antibraakmiddel ook bij huisarts kosteneffectief voor kinderen met buikgriep’

Bijna alle jonge kinderen krijgen weleens buikgriep (acute gastro-enteritis: AGE). Meestal verloopt de infectie onschuldig. Maar als kinderen naast hun diarree ook braken, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Het antibraakmiddel ondansetron voorkomt uitdroging in het ziekenhuis, maar heeft het ook zin in de eerste lijn? Anouk Weghorst deed onderzoek naar de kosteneffectiviteit op de huisartsenpost, als onderdeel van haar promotie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Er komen veel kinderen met buikgriep bij de huisarts, met name op de huisartsenpost. Er zijn ook nogal wat doorverwijzingen naar het ziekenhuis voor een korte behandeling met rehydratiezouten. Als een kind met AGE ook braakt, spuugt het die weer uit. Anouk Weghorst: ‘In het ziekenhuis krijgt zo’n kind op de spoedeisende hulp ondansetron en dat stopt het braken effectief, zo blijkt uit eerder onderzoek. Een kind kan dan weer snel naar huis. Als dit ook zo werkt in de eerste lijn, zouden er minder doorverwijzingen nodig zijn. Dat is fijn voor kind en ouders en kan kosten besparen. Wij hebben uitgezocht of ondansetron ook werkt in de eerste lijn.’

Kinderen minder ziek

In de studie is op de huisartsenposten in Groningen, Assen en Zwolle de toevoeging van ondansetron aan de standaardbehandeling onderzocht bij 191 kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar. Ouders hielden een week lang in een dagboekje bij hoe het ging met hun kind. De uitkomst: kinderen die ondansetron van de huisarts kregen, spuugden minder, ouders waren tevredener en zowel zorgkosten als maatschappelijke kosten daalden. Weghorst: ‘Het kind knapte sneller op en ouders hadden minder werkverzuim. Na verwijzing werden kinderen minder lang opgenomen.’ Kinderen werden overigens niet significant minder doorverwezen. ‘We denken dat dit deels komt omdat er veel andere redenen voor een verwijzing zijn dan medische redenen alleen. Op een huisartsenpost komen misschien meer ouders die erg bezorgd zijn en de zorg niet aandurven, of huisartsen kunnen niet voor goede follow-up zorgen.’

‘Kinderen die ondansetron van de huisarts kregen, spuugden minder, ouders waren tevredener en zowel zorgkosten als maatschappelijke kosten daalden.’

Behandelen dichtbij huis als het kan

In een vervolgonderzoek gaat het onderzoeksteam uitzoeken wat beweegredenen zijn om niet thuis te behandelen maar te verwijzen naar de kinderarts. Ze doen dit onder meer door huisartsen te interviewen en door registratiedatabases van huisartsen te onderzoeken. Weghorst: ‘Zo hopen we factoren te achterhalen die bevorderend of belemmerend werken voor behandeling in de eerste lijn. Ik ga volgend jaar mijn promotieonderzoek nog voortzetten in Australië. Het kan veel opleveren om ook van de aanpak in een ander land te leren.’

Het thema speelt sterk

De NHG-richtlijn Acute diarree wordt binnenkort geactualiseerd. ‘De werkgroep van het NHG heeft contact met ons opgenomen en heeft onze resultaten ook gekregen. We moeten nog afwachten wat zij daarmee zullen doen. In het Kinderformularium staat al dat ondansetron tussen 1 maand en 18 jaar kan worden voorgeschreven.’ De onderzoekers krijgen veel vragen vanuit het veld, besluit Weghorst. ‘Het is duidelijk een thema dat sterk speelt.‘

Anouk Weghorst deed haar onderzoek onder begeleiding van Gea Holtman (op de foto rechts), universitair docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde aan het UMCG en prof. dr. Marjolein Berger (in het midden), hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het UMCG.

Video
Contact

Verstuur